Frågor

Hur upptackte du din lungcancer?

Hur upptäckte du din lungcancer?

När läkaren misstänker att en patient har lungcancer blir första åtgärden att röntga lungorna. I de flesta fall upptäcks sjukdomen på röntgenbilden. Både dess läge och storlek brukar kunna fastställas. Röntgenbilden ger också ofta en bra uppfattning om vilken typ av lungcancer det är fråga om.

Hur mår man med lungcancer?

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Det går att bli av med sjukdomen om den upptäcks tidigt….Symtom

  • hosta som inte går över.
  • andfåddhet fast du inte har ansträngt dig.
  • pipande eller väsande andning.
  • ont i bröstkorgen.
  • upprepade lunginflammationer.

Vilken metod botar flest patienter med lungcancer?

Operation är den metod som botar flest patienter med lungcancer. Även strålbehandling kan användas i botande syfte ensamt eller tillsammans med cytostatika. Strålbehandling har speciell betydelse vid tillfällen då det är olämpligt att operera, till exempel vid dåligt allmäntillstånd, och ges då med höga doser.

Vad är olika typer av lungcancer?

Olika former av lungcancer. Det finns olika typer av lungcancer. Indelningen bygger på cancercellernas utseende och ursprung. De två stora huvudgrupperna är småcellig lungcancer och icke-småcellig lungcancer. Till den icke-småcelliga räknas adenocarcinom och skivepitelcancer.

Vilka stadier av lungcancer delas in?

Lungcancer delas in i fyra olika stadier: 1 Stadium I är en begränsad tumör som inte spridit sig utanför lungan eller luftrören. 2 Vid stadium II och III är även lymfkörtlar angripna. 3 Stadium IV betyder att cancern är spridd med metastaser i andra organ.

Kan andfåddhet komma sent i lungcancer?

Andfåddhet i vila eller vid lätt ansträngning kan vara ett symtom på lungcancer. Andfåddheten beror då på förträngningar i luftvägarna som gör det svårare att andas. Avmagring, aptitlöshet och trötthet är symtom som brukar komma sent i sjukdomen.

Share this post