Allmänning

Ar det krig i Jemen?

Är det krig i Jemen?

Jemen bevittnar sedan 2015 ett krig som FN har beskrivit som det värsta i världen. FN-organisationer har beräknat att 20 miljoner jemeniter riskerar svält om kriget inte upphör och stora mängder av förnödenheter kan föras in. Det har funnits djupa konflikter i Jemen långt före de senaste årens krig.

I mars har kriget i Jemen pågått i fem år. Cirka 80 procent av befolkningen är beroende av nödhjälp och oron är står för att coronaviruset kan leda till svält och fler sjuka. Det fem år långa kriget i Jemen pågår utan synligt slut.

Under våren 2021 är kriget i Jemen fortfarande lika intensivt och svältkatastrofen är förvärrad. I februari inledde Huthier en militäroffensiv mot den regeringsstyrda staden Marib, en oljerik stad i mitten av landet. Striden om den här staden kommer troligen att prägla hela bilden av konflikten under 2021.

Varför blev det krig i Jemen?

Det här handlar kriget i Jemen om. Kriget i Jemen bröt ut i mars 2015 efter att Huthierrebellerna avsatt president Hadi och tagit kontroll över huvudstaden Sanaa. Detta efter att en koalition stödd av Saudiarabien flygbomba huvudstaden. Tiotusentals civila beräknas ha dött till följd av bombningarna.

Vilka länder är inblandade i Jemenkonflikten?

De shiamuslimska huthirebellerna lutar sig mot Iran och regeringssidan mot Saudiarabien, två mäktiga länder med stora anspråk, ofta kallade ärkefiender. På det sättet uppfattas Jemenkriget som ett krig mellan ombud och en fara för hela regionen.

Vad är FN s roll kring väpnade konflikter i världen?

FN arbetar för att upprätthålla den internationella freden och säkerheten genom att förhindra konflikter, hjälpa parter involverade i konflikter att sluta fred, genomföra fredsbevarande operationer och skapa förutsättningar som möjliggör bevarandet av freden.

Vad innebär Stockholmsavtalet?

Avtalet omfattar vapenvila i provinsen Al-Hudaydah och ett ömsesidigt tillbakadragande av militära styrkor från staden Al-Hudaydah och de tre hamnarna Hudaydah, Salif och Rass Issa. UNMHA etablerades i januari 2019 som ett stöd till Stockholmsavtalet och består av cirka 35 observatörer från 26 olika nationer.

What happened to Hussein al-Houthi?

President Ali Abdullah Saleh then invited Hussein al-Houthi to a meeting in Sanaa, but Hussein declined. On 18 June 2004 Saleh sent government forces to arrest Hussein. Hussein responded by launching an insurgency against the central government, but was killed on 10 September 2004.

Who is Yemen’s Houthi group?

Yemen’s Iran-aligned Houthi group attacked the United Arab Emirates in what it said was an operation using missiles and drones. Monday’s attack set off explosions in fuel trucks, killing three people, injuring six and causing a fire near the airport in Abu Dhabi, the capital of the region’s commercial and tourism hub.

How did the Houthis take over Sanaa in Yemen?

In 2014–2015, Houthis took over the government in Sanaa with the help of the former president Ali Abdullah Saleh, and announced the fall of the current government of Abdrabbuh Mansur Hadi.

Share this post