Allmänning

Ar det olagligt att ta bort bakre ljuddamparen?

Är det olagligt att ta bort bakre ljuddämparen?

Exakt. Sen om det krävs en dämpare eller tre för att komma ner i rätt ljudstyrka har ingen betydelse. Finns inga bestämmelser om att man måste ha ett visst antal dämpare. Bara ljudnivån som har betydelse.

Måste man ha alla ljuddämpare?

Avgassystem Övergripande krav 1 § Bil som drivs med förbränningsmotor ska ha avgassystem bestående av avgasrör och effektiv anordning (ljuddämpare) för att hindra störande ljud från avgaserna.

Kan man köra med trasigt avgasrör?

Ett skadat eller utslitet avgassystem kan ge upphov till för högt buller från fordonet, giftiga gaser som kommer in i bilen, högre utsläpp av giftiga avgaser, högre bränsleförbrukning, sämre acceleration och minskad motorprestanda. Om en komponent i avgassystemet lossnar när fordonet färdas, så uppstår en stor risk.

Hur många ljuddämpare får man ha?

Nej, lagligt är det inte. Men har nog aldrig hört att SBP har klagat så länge som ljudnivån varti normal..

Vad händer om man kör utan avgassystem?

Man kan köra utan avgasrör i egentlig mening. Man bör såklart ha rör som leder undan avgasströmmen från t ex motorrum. Då Topfuel inte har nåt motorrum egentligen, så leder man där bara bort de heta gaserna från annat som inte gillar för mycket värme eller annat som kan komma med i avgaserna, i detta fall däcken mm.

Hur vet man att avgassystem är trasig?

Motorljud. Ett av de tydligaste tecknen på att något är fel med avgassystemet är ett bullrande ljud från motorn. Om motorljudet ändras drastiskt ska du alltid låta en mekaniker inspektera bilen eftersom det nästan alltid är ett problem som måste fixas omgående.

Har raka rör?

Raka rör betyder ärligt.

Hur man gör raka rör?

Raka rör

  1. Se hur längden av en sträcka man ser genom röret påverkas av hur långt ifrån sträckan på väggen man står.
  2. Se hur längden av en sträcka man ser genom röret påverkas av hur långt röret är.
  3. Se hur längden av en sträcka man ser genom röret påverkas av hur stor radie röret har.

Share this post