Allmänning

Ar forsakring avdragsgill?

Är försäkring avdragsgill?

SVAR: Ja, försäkringspremier för försäkringar som du tecknat för din näringsverksamhet är normalt avdragsgilla. Detta gäller exempelvis för din kombinerade företagsförsäkring och ditt företags fordon. Särskilda regler gäller dock för privata sjukvårdsförsäkringar och grupplivförsäkringar.

Är premie för hemförsäkring avdragsgill?

Försäkringspremier, alltså avgiften som försäkringsbolaget tar för att för att du tecknat en försäkring, får du normalt göra avdrag för i en enskild näringsverksamhet då eventuell ersättning från försäkringen ska tas upp som inkomst. Det kan t. ex. gälla sakförsäkring för en bil som tillhör näringsverksamheten.

Måste man ha försäkring företag?

Har man ett företag så måste man ha en företagsförsäkring för att få ersättning om något händer. Hemförsäkringen täcker inte exempelvis en dator som används som arbetsverktyg på hemmakontoret. Att skaffa en företagsförsäkring är därför en av de första sakerna du bör tänka på som nyföretagare.

Måste man ha försäkring för enskild firma?

Enskild firma eller aktiebolag Du ansvarar för företagets avtal och skulder. Alltså finns det ingen gräns för den enskilda firmans ekonomi och din privata ekonomi. Oavsett om du driver enskild firma eller aktiebolag behöver alltid företaget en företagsförsäkring.

Hur bokför man försäkringar?

När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen. Kostnader för premier till en företagsförsäkring klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kostnader för företagsförsäkring i kontogrupp 63.

Vad kostar en försäkring för enskild firma?

Hur mycket företagsförsäkringen kostar styrs av en beräknad sannolikhet för att en skada kan inträffa, och vad det skulle kosta att ersätta skadan. Att priset varierar mellan olika försäkringsbolag beror dels på hur risken bedöms, vilken ersättning du kan förvänta dig, försäkringsvillkoren och bolagets service.

Share this post