Allmänning

Ar tradack Bygglovspliktigt?

Är trädäck Bygglovspliktigt?

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken.

När behöver man inte bygglov?

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.

Vad är bygglovspliktigt?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Vad räknas som marknivå trädäck?

Hur stor altan du får bygga, hur hög och vad som gäller när du vill bygga insynsskydd och ha räcke vid altanen. En uteplats som ligger i nivå med marken kräver inget bygglov. I princip kan man täcka hela tomten med trall, så länge det räknas som marknivå.

Hur högt får ett trädäck vara utan bygglov?

Det gäller oavsett hur hög altanen är tänkt att bli. Om altanen blir högre än 1,8 meter krävs vanligtvis bygglov. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå krävs oftast inte bygglov. En sådan altan måste alltid följa bestämmelserna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Hur många kvm kan man bygga utan bygglov?

Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 m2 på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. I de flesta fall krävs det då i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Hur stort växthus får man bygga utan bygglov?

För växthus upp till 15 kvm behövs oftast inte bygglov – men det finns undantag! Attefallsreglerna ger dig rätt att utan bygglov* bygga ett väggmonterat växthus på upp till 15 kvm och ett växthus på upp till 25 kvm. Och det fina är, att du både kan utnyttja Friggebodsregler och Attefallsregler på samma fastighet!

Vad räknas som uteplats?

Svar:Altan och terrass är två typer av uteplatser, där en uteplats är en ’iordningställd begränsad yta i anslutning till bostaden’. Ett av de viktigaste särskiljande kännetecknen mellan altan och terrass är höjden över marken.

Hur nära grannen får man bygga trädäck?

Trädäck och altaner med en höjd över 1,4 meter betraktas som en tillbyggnad och kräver alltid bygglov. Om placeringen hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgräns rekommenderar vi att du får grannens skriftliga medgivande. Vänligen ta kontakt med stadsarkitektavdelningen för instruktioner.

Vilket virke till trädäck?

Att så många väljer trä till sin altan beror till stor del på att trä ger en naturlig känsla samtidigt som det är varmt och skönt att gå på. Tryckimpregnerad furu är fortfarande det vanligaste valet. Men alternativen är fler. Du kan också välja värmebehandlade träslag som TermoAsk eller Svanenmärkta ThermoWood furu.

Får man bygga trädäck utan bygglov?

Vilket trä till pooldäck?

Ett pooldäck kan byggas i en mängd material. Det kanske vanligaste är ett enkelt trädäck i impregnerat trä. Det håller ganska väl från väta men behöver underhåll årligen med tvätt och oljning för att hålla i längden. Ett annat alternativ är träkomposit.

Hur bygga trädäck runt pool?

Det är vanligt att bygga ett trädäck eller altan runt poolen. Tjälldén Poolstomme har en krönbalk i poolens ovankant där man enkelt kan förankra trädäckskonstruktionen. En fördel med detta är att det blir färre plintar att gräva ner då man kan utesluta plintarna närmast poolen.

Vilket trä är mest hållbart?

Ipe är det tyngsta, hårdaste och mest hållbara av de träslag vi visar här. Träet har stora färgskillnader (mörkt trä med ljusa slingor). Det är mycket svårt att bearbeta och förborrning är nödvändig. Merbau används även i broar och bålverk – det säger väl allt om dess höga styrka och hållbarhet.

Share this post