Allmänning

Ar UNICEF statligt?

Är UNICEF statligt?

UNICEF Sverige är en ideell förening.

Who is the president of UNCF?

Since 2004, Dr. Michael L. Lomax has served as president and CEO of UNCF, the nation’s largest private provider of scholarships and other educational support to African American students and a leading advocate of college readiness: students’ need for an education, from pre-school through high school, that prepares them for college success.

What does UNCF do for its members?

UNCF provides these colleges and universities with a range of support that enables them to keep their academic programs strong and their tuitions affordable. As a result of this support, member institutions educate more than 60,000 students each year and have produced more than 450,000 graduates with the help of UNCF.

What is UNCF doing to advance HBCUs?

Under Dr. Lomax’s leadership, UNCF has fought for college readiness and education reform through partnerships with reform-focused leaders and organizations and worked to further advance HBCUs with Congress, the administration and the Department of Education.

How many students does UNCF support each year?

As a result of this support, member institutions educate more than 60,000 students each year and have produced more than 450,000 graduates with the help of UNCF. The economic impact of member institutions extends beyond just the students they educate.

Hur är UNICEF uppbyggd?

Vi har ett unikt inflytande. Som en del av FN har vi ett unikt inflytande, eftersom vi arbetar tillsammans med och på uppdrag av regeringar i 190 länder. Makthavare lyssnar på oss. Vi påverkar systematiskt lagändringar, handlingsplaner och budgetar och skapar på så sätt hållbara förändringar i barns liv.

Vem driver UNICEF?

UNICEF är FN:s barnfond, men vi får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag av privatpersoner och företag. Den största andelen pengar kommer från generösa privatpersoner som är Världsföräldrar, handlar i gåvoshopen, skänker pengar vid katastrofer eller ger andra gåvor.

Vem styr UNICEF?

Som en del av FN har vi ett unikt inflytande, eftersom vi arbetar tillsammans med och på uppdrag av regeringar i 190 länder. Makthavare lyssnar på oss. Vi påverkar systematiskt lagändringar, handlingsplaner och budgetar och skapar på så sätt hållbara förändringar i barns liv.

Share this post