Allmänning

Far du jobba med Corona?

Får du jobba med Corona?

Arbetsgivare har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. För vård- och omsorg finns särskilda rekommendationer. Hos de arbetsgivare där personalen har arbetat hemifrån bör övergången till arbete på arbetsplatsen ske succesivt för att motverka omfattande smittspridning.

Vad händer om jag jobbar med Corona?

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön I den rådande coronapandemin innebär arbetsgivarens ansvar, bland annat, att minska riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet samt att se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker.

När kan man jobba efter positivt Coronatest?

Du kan gå tillbaka till skola, jobb eller annan verksamhet när du känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom. Om du har haft feber bör du ha varit feberfri i minst ett dygn innan du går tillbaka till skola eller jobb.

Hur länge får man vara hemma med Covid?

Från och med 1 april 2022 behöver den som vabbar skicka in ett intyg från sjuksköterska eller läkare när barnet varit sjuk i mer än 7 dagar. Från och med 1 april 2022 behöver den som är anställd och blir sjuk återigen styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg från den åttonde dagen för att få sjuklön.

Hur länge ska man vara hemma efter positivt Coronatest?

Om du har tagit ett antigentest i form av ett självtest Det finns antigentest i form av självtest där du tar provet och läser av svaret själv. Om du har symtom och tar ett självtest ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du är frisk. Det gäller oavsett om resultatet är positivt eller negativt.

När är man smittfri efter Covid?

Personer med bekräftad covid-19 isolerade i hemmet kan, oavsett vaccinationsstatus, bedömas som smittfria när de varit feberfria och uppnått allmän förbättring under minst två dygn OCH det gått minst 5 dagar sedan insjuknandet. Om man är symtomfri gäller 5 dagar sedan provtagningen.

Share this post