Allmänning

Far man gora motstand mot polisen?

Får man göra motstånd mot polisen?

I brottsbalk 17 kap står: 4 § Den som, utan att fall är för handen som förut i detta kapitel är sagt, genom att sätta sig till motvärn eller eljest med våld söker hindra någon i hans myndighetsutövning, dömes för våldsamt motstånd till böter eller fängelse i högst sex månader.

Får man filma polisingripande?

Det finns inte något generellt förbud mot att filma en polis i tjänsten i en offentlig miljö. Polisens rätt att säga till någon att sluta filma är enligt Polismyndighetens mening begränsad till situationer som faller inom ramen för polisverksamhetens ändamål och polisens uppgifter ( 1 och 2 §§ polislagen ).

Vem är målsägande vid våldsamt motstånd?

Enligt sistnämnda lagrum får målsägande icke höras såsom vittne, även om det blott sker för att styrka åklagarens talan. I 45 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken föreskrives, att åtal, som väckas samtidigt mot någon för flera brott eller mot flera för medverkan till samma brott, skola handläggas i en rättegång.

Vad räknas som våldsamt motstånd?

Det vanligaste fallet av våldsamt motstånd är att någon, som har omhändertagits, vid bortförandet spjärnar emot med händer och fötter, klänger sig fast vid något föremål, försöker rycka sig loss eller på annat sätt sätter sig till motvärn.

Är jag skyldig att identifiera mig?

I Sverige finns det ingen allmän skyldighet att legitimera sig när man befinner sig på allmän plats. Polisen kan begära att du uppvisar identitetshandling eller på annat sätt identifierar dig i enlighet med 14 § polislagen (här).

Var får man filma i Sverige?

Huvudregeln är ni får filma vad ni vill, vilket även inkluderar människor. Alltså behöver ni i princip inte be om tillstånd för att filma på allmän plats såsom gator, torg eller parker. Det är även tillåtet att stå utanför och filma in på privat område men att stå inom det privata området och filma kräver tillstånd.

Får man ta bild på polisen?

Precis som du anger i din fråga som är det inte kriminaliserat att filma eller fotografera på en allmän plats. Det finns alltså inget förbud att filma eller fotografera en polis på en allmän plats utan dennes samtycke. Det kan dock vara brottsligt beroende på hur det går till när man filmar.

Får man filma polisstation?

Kan polisen få fram raderade bilder?

Vi använder Cellebrite för extrahering av rådata från mobiltelefoner. Den data vi får ut använder vi i IT-forensiska utredningar. Vi återställer raderade filer, dokument, bilder, chattloggar, positionsangivelser med mera, sammanställer bevismaterial och levererar rapporter.

Måste man prata med polisen?

Det finns inte heller någon generell skyldighet för en själv att uppvisa legitimation för polisen eller att prata med polisen. Det finns ingen rätt att förolämpa eller hota polisen, men det finns en viss acceptans för att människor kan uttrycka sig dumt vid polisingripande.

Share this post