Allmänning

Har barnet fler skal att beviljas uppehallstillstand an som anhorig till dig som foralder?

Har barnet fler skäl att beviljas uppehållstillstånd än som anhörig till dig som förälder?

Uppehållstillstånd som familjemedlem till någon i Sverige Vuxna syskon eller föräldrar till vuxna barn kan normalt inte få uppehållstillstånd som anhörig. Personen i Sverige ska antingen vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd med flyktingstatus.

Hur länge gäller ett uppehållstillstånd för besök i Sverige?

Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader. En person som vill besöka Sverige kortare tid än tre månader behöver inget uppehållstillstånd, men kan behöva ett visum. Ett visum är ett tillstånd för att tillfälligt resa in och vara i ett land under högst 90 dagar.

Kan du återkalla ditt tillstånd för uppehållstillstånd?

Ditt tillstånd kan återkallas om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda.

Hur länge får du uppehållstillstånd i utlandet?

Om du har bott tillsammans med din make, maka, partner eller sambo i ett annat land än Sverige under minst två år får du oftast permanent uppehållstillstånd. Om ni inte har bott tillsammans i utlandet får du uppehållstillstånd för två år. I vissa fall får du uppehållstillstånd för kortare perioder, dock minst ett år.

Vad är uppehållstillstånd för att söka asyl i Sverige?

Uppe­hålls­till­stånd för att söka skydd (asyl) En person som är förföljd eller riskerar förföljelse eller omänsklig behandling i sitt hemland kan söka asyl i Sverige. Den som söker asyl lämnar sin ansökan till gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.

https://www.youtube.com/watch?v=8v636ZIGyms

Vad gäller för gymnasielagen?

Enligt gymnasielagen kan du få permanent uppehållstillstånd efter studier på gymnasial nivå om du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare. Reglerna för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen är de samma som reglerna i den tillfälliga lagen som gällde fram till 19 juli 2021.

Share this post