Allmänning

Har jag ratt till ersattning for arr efter operation?

Har jag rätt till ersättning för ärr efter operation?

Du kan få ersättning för ärr som behandlas av läkare i samband med sjukdom eller olycksfall – om ärret finns kvar efter två år. Ersättningen beror på skadans omfattning och var på kroppen ärret finns – se tabellen nedan för mer exakt information.

https://www.youtube.com/watch?v=cS7pTOLNZm4

Vad är dödsfallskapital?

Privat livförsäkring – en försäkring vid dödsfall som du tecknar själv. Genom att teckna en privat livförsäkring med förmånstagare skapar du en ekonomisk trygghet för din familj i händelsen av din bortgång. En livförsäkring innebär att dina efterlevande erhåller ett visst engångsbelopp om du skulle avlida.

Vad får man för ersättning ärr?

Ärr på barn eller vuxen Om ditt barn får ett ärr efter ett olycksfall eller sjukdom som har krävt läkarbehandling kan barnet ha till ersättning, om ärret finns kvar ett år efter att det uppkom. Det kan till exempel vara ett synligt ärr i ansiktet efter en olyckshändelse eller ett ärr på magen efter en operation.

Kan man få pengar för Operationsärr?

För att få ersättning för ärr krävs att du besökte ett sjukhus eller en vårdcentral då olyckan inträffade. Försäkringsbolaget tittar på ärrvävnaden 1-2 år efter olyckan och bedömer hur pass vanprydande ärret är samt var ärret sitter. Därefter avgör de hur mycket pengar för ärret du har rätt till.

Hur mycket pengar får man om man dör?

Inkomster, tillgångar och boendekostnader påverkar hur mycket bostadstillägget det finns rätt att få. Det högsta beloppet är 6 540 kr per månad. Bostadstillägg räknas om automatiskt när en sammanboende avlider.

Vem kan få efterlevandepension?

Om du dör kan din familj ha rätt att få pengar. Det kallas efterlevandepension och betalas ut om du vid dödsfallet omfattades av PA-91 F eller om du vid dödsfallet hade ålders- eller sjukpension enligt PA-91 F.

Share this post