Allmänning

Hur ar det att jobba som Key Account Manager?

Hur är det att jobba som Key Account Manager?

Dina arbetsuppgifter kan likna dem som en traditionell säljare har men en KAM ser till sin kunds specifika behov. Som Key Account Manager kan man påstå att du är din kunds representant i den egna organisationen för att säkerställa en god affärsrelation och nå upp till omsättning- och resultatmål.

Key account managers arbete handlar om att säkerställa en god affärsrelation med kunder med omsättnings- och resultatansvar både på kort- och långsikt. I rollen som KAM ingår det ofta även att koppla samman rätt person inom den egna organisationen med de rätta personer inom kundernas företag.

Hur mycket tjänar en KAM?

Marknadslönen 2022 för Key Account Manager ligger mellan 44 000 kronor och 68 000 per månad. Har det övergripande ansvaret att upprätthålla samt utveckla en långsiktigt bra relation med nya samt befintliga kunder. Arbetar långsiktigt och strategiskt med företagets nyckelkunder.

Vad krävs för att bli Key Account Manager?

Vilken utbildning krävs för att bli Key Account Manager En Key Account Manager förväntas att ha en yrkeshögskoleutbildning inom företagsförsäljning, Key Account försäljning eller någon annan kvalificerad utbildning inom försäljning.

Vad är en KAM kund?

Key Account Manager – vanligen förkortat till KAM och på svenska även ”nyckelkundssäljare” – är ett kvalificerat säljjobb som företagssäljare. Det innebär att du strategiskt driver försäljning mot din arbetsgivares viktigaste kunder – därmed nyckelkunder.

Hur gör man en KAM?

Hur ser en KAM ut?

Key account management är den process inom ett företag som går ut på att planera och hantera ett ömsesidigt fördelaktigt partnerskap mellan en organisation och dess viktigaste kunder. Så kallade key accounts, det vill säga nyckelkonton, är viktiga för ett företags hållbara och långsiktiga tillväxt.

Share this post