Allmänning

Hur betalar man till ett IBAN-nummer?

Hur betalar man till ett IBAN-nummer?

Betala till utlandet

  1. Namn, adress och land till vilket betalningen ska gå
  2. Betalningsmottagarens kontonummer i den mottagande banken, anges i IBAN-format vid betalningar till IBAN-länder.
  3. Betalningsmottagarens BIC/SWIFT-adress.

Hur får jag IBAN-nummer?

IBAN-nummer är ett bankkontonummer enligt internationell standard som du behöver för att betala eller ta emot betalningar från utlandet. Du hittar ditt bankkontonummer i IBAN-format genom att logga in på Mina sidor, klicka på ”Konton” och sedan välja det konto du vill använda.

Hur funkar IBAN?

Iban, eller International Bank Account Number, är en internationell metod att identifiera bankkontonummer och används bara vid betalningar till utlandet. Svenska Iban-nummer består av 24 tecken och inleds alltid med bokstäverna SE.

Har alla länder IBAN?

IBAN måste alltid anges för betalningar till EU/EES och Schweiz samt ytterligare några länder. Till övriga länder kan du ange antingen IBAN eller kontonummer.

Är det säkert att lämna ut sitt IBAN?

Kom ihåg att du fortfarande kan bli lurad även om säljaren lämnar ut sitt person- eller kontonummer – att du får personuppgifter skyddar dig inte från att bli bedragen. Lämna aldrig ut personliga uppgifter, som till exempel kortnummer eller BankID-koder, över mejl, sms eller telefonsamtal.

Hur ska ett IBAN-nummer se ut?

Du kan även räkna ut ditt IBAN-nummer

  • Skriv in clearing- och kontonummer i en följd utan mellanslag eller skiljetecken – tryck på Räkna ut IBAN.
  • Börjar clearingnumret med 7 ska du skriva in 11 siffror, till exempel 71041234567.
  • Börjar clearingnumret med 8 ska du skriva in max 15 siffror, till exempel 832791234567890.

Kan man ge ut sitt IBAN-nummer?

Hur skickar man pengar med IBAN?

För att få inbetalningar direkt till ditt konto i banken ska du meddela ditt IBAN och BIC, namn och adress till betalaren. Ditt IBAN och BIC ser du i internetbanken genom att klicka på ditt kontonummer och välja kontovillkor. Du kan också räkna fram ditt IBAN-nummer med hjälp av IBAN-räknaren.

Share this post