Allmänning

Hur blir man planerare?

Hur blir man planerare?

Bra grundläggande utbildning finns inom gymnasieskolan på exempelvis Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Administrativ service. Motsvarande utbildning kan finnas inom komvux. All form av eftergymnasial utbildning är en fördel. Tidigare erfarenhet av administrativt arbete är en merit.

Vad tjänar en Planeringsledare?

Dela

Län Medellön Medelålder
Jönköping 20.000 kr 26 år
Stockholm 30.950 kr 33 år
Värmland 28.000 kr 34 år
Östergötland 27.250 kr 28 år

Hur mycket tjänar en planerare?

En Planerare i Sverige tjänar i snitt 41 100 kr i månadslön. Lönen för en Planerare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Vad är en planerare?

Planerar, utreder och handlägger ärenden inom offentlig sektor, företag och organisationer. Utarbetar rapporter, utredningar m.m. Utformar direktiv och förordningar samt utövar tillsyn.

Vad jobbar en planerare med?

Exempel på arbetsuppgifter: arbeta med infrastruktur och transporter, utreda och komma med förslag på lösningar angående t. ex vägar och järnvägar, se konsekvenser av olika byggprojekt, framkomlighet, effektivitet och byggkostnader, buller, placering av resecentra mm.

Vad tjänar en personal planerare?

43 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad gör en Personalplanerare?

Som personalplanerare kan man, beroende på om det är ett stort eller litet företag eller organisation man är anställd hos, arbeta nästan helt självständigt eller ingå i en arbetsgrupp som har som huvuduppgift att planera bemanning och arbetstider för all personal.

Vad gör en Materialstyrare?

Utvecklar, leder, planerar och kontrollerar material- och informationsflöden och produktionsplanering. Styr tillverkningsverksamhet och bedömer kostnadseffektivitet. Beslutar tillsammans med marknadsorganisation och kund om tidsplan och produktionsvolym.

Hur mycket tjänar en samordnare?

Medianlönen för en samordnare är 35 869 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Vad tjänar en Materialplanerare?

39 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Share this post