Allmänning

Hur deklarerar man dricksen?

Hur deklarerar man dricksen?

Ska jag skatta för dricksen? Ja, dricks är en skattepliktig inkomst. Om dricksen finns med i det belopp som arbetsgivaren redovisar till Skatteverket ingår den i den inkomst som finns förtryckt som lön på din inkomstdeklaration. Men oftast ska du själv redovisa dricksen i deklarationen.

Vad händer om man inte deklarerar dricks?

Dricks ska redovisas som inkomst av tjänst i din självdeklaration. Om Skatteverket upptäcker att en enskild anställd inte redovisat sin dricks kan hen efterbeskattas (upptaxeras).

Hur bokför man betald dricks?

Dricks som lämnas kontant behöver du inte bokföra, utan lämnas över till personalen direkt. Däremot ses dricks som lämnas via kontokort eller andra elektroniska betalningar som en skuld till personalen, och skall då också bokföras som en sådan.

Hur mycket ska man Drixa?

– En bra tumregel är mellan fem och tio procent. Här får jag ofta följdfrågan; ”Om jag har en nota på 4 000 kronor, ska jag verkligen lämna 400 kronor i dricks då?” Mitt svar är ja, däromkring. Kan du betala en nota på 4 000 kronor har du nog råd att lägga några hundra kronor till. – Tänk på att inte ge för lite.

Vem bestämmer över dricksen?

Det vanligaste är att anställda bestämmer hur dricksen ska fördelas. Skatteverket säger att oavsett hur fördelningen ska gå till är det viktigt att det görs konsekvent, och att sättet att fördela pengarna på inte görs för ofta eller på ett omotiverat sätt.

Är dricks avdragsgill?

Dricks är skattepliktig Dricks är en skattepliktig ersättning för arbete. Om dricksen lämnas kontant från kunden direkt till någon i personalen är det mottagaren av dricksen som själv ska ta upp beloppet i sin inkomstdeklaration.

Vad är Serveringsavgift?

Serveringsavgifter förekommer inte längre i Sverige och man behöver inte skämmas för att inte betala ett öre i dricks. Ändå är många osäkra på om man skall lämna dricks på krogen och i så fall hur mycket. Förr i världen var det så enkelt att gå på krogen.

Share this post