Allmänning

Hur fungerar Bygglan?

Hur fungerar Bygglån?

Andra namn på byggnadslån är bygglån, byggnadskredit eller byggkreditiv. När du har ett byggnadslån får du inte ut hela beloppet på en gång utan får använda krediten efter hand som du betalar fakturor för bygget. Det fungerar i stort sett som en checkkredit eller en kontokredit.

Hur får man byggnadskreditiv?

Det som vanligen krävs för att få ett byggnadskreditiv är att kreditupplysningen som banken tar på dig ser bra ut samt att du faktiskt har rätt att bygga det du tänkt dig, dvs att du kan visa upp ett beviljat bygglov för banken.

Hur mycket i insats lägenhet?

Du får inte låna mer än 85 procent av bostadens värde med bostaden som säkerhet. De resterande 15 procenten måste du finansiera med en kontantinsats. Eventuellt kan du få ett blancolån till en mindre del.

Hur betalar man byggnadskreditiv?

Byggnadskreditiv innebär att man betalar fakturorna med en kredit allt eftersom fakturorna från bygget kommer in. Utöver en fast engångskostnad betalas endast ränta för den kredit man använder. Man behöver alltså inte låna och betala ränta för hela summan från början.

Vem får bygga hus?

Vilka tillstånd behöver jag när jag bygger hus? Det varierar beroende på var du ska bygga huset. I de allra flesta fall krävs ett bygglov (om det inte gäller uppförandet av ett attefallshus eller liknande). Du kan även behöva ett förhandsbesked och ett mark- och rivningslov.

Vad krävs för att få bygga ett hus?

Så här kan ett husbygge gå till:

  1. Välj husmodell som passar din tomt. Även om du vet hur du vill bo är det bra att utgå ifrån din tomt.
  2. Kontakta tillverkaren.
  3. Kontakta banken för lånelöfte.
  4. Kontrakt för totalentreprenad.
  5. Söka bygglov.
  6. Slutbeställning.
  7. Mark- och grundläggningsarbeten på din tomt.
  8. Huset tillverkas.

Share this post