Allmänning

Hur lang tid tar Rontgensvar?

Hur lång tid tar Röntgensvar?

Svaret på undersökningen får du av den läkare/vårdgivare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället. Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.

Hur kan jag se mitt Röntgensvar?

Välj region:

  1. Logga in.
  2. Hitta vård.
  3. Sökpå 1177.se.

Kan man se sina egna röntgenbilder?

I princip har du alltid rätt att läsa din egen journal efter att läkaren, eller den som har hand om journalen, gjort en prövning.

Hur ser man sina röntgenbilder på 1177?

När du beställer röntgenbilder läggs dessa på ett USB-minne. Detta kostar 75 kronor + portokostnad. Du kan läsa dina journaler på 1177.se, där finns journaler för de flesta vårdinrättningar från och med 17 mars 2014. Logga in på 1177.se för mer information.

Varför dröjer mitt Röntgensvar?

Varför dröjer det att få svar på röntgenundersökningen? Det kan ta några veckor innan röntgensvaret är klart. Det beror på att röntgenläkaren måste granska dina bilder noggrant. Det kan även variera beroende på hur många bilder röntgenläkarna har att granska.

Vad syns på en Slätröntgen?

Röntgenundersökning utan kontrastmedel, så kallad slätröntgen, används fortfarande vid diagnostik av lungorna, skelettförändringar med mera. Ibland används två typer av kontrast där luft är ett, exempelvis vid dubbelkontraströntgen för undersökning av tjocktarmen. Metoden ger bilder av mycket små förändringar.

Var hittar jag mina röntgenbilder?

Patienter som önskar sina röntgenbilder, vänligen kontakta den avdelning på Aleris Röntgen som undersökningen är utförd på.

Kan man se Röntgensvar i journalen?

Nu kan man se lab svar och det är bra, men med bättre journalföring skulle man även kunna läsa ex vis röntgen svar i journalen. Istället för att sekreteraren för ” Svar finns i RIS”, vilket är en nonsens anteckning, så kopierar sekreteraren in hela svaret under sökord röntgen.

Hur lång tid tar det att få svar på magnetröntgen?

För att få utföra en röntgen- eller MR-undersökning hos oss krävs remiss från din läkare. Våra väntetider ligger på 0-6 veckor beroende på frågeställning. Svaret på din undersökning finns sedan hos din läkare inom 1 vecka.

Kan man se cancer på Slätröntgen?

Men den är tillräckligt bra för att användas vid misstanke om vissa typer av skador och det är dessutom en relativt billig och snabb metod, varför den används flitigt för att diagnostisera bland annat olika skelettskador som exempelvis degenerativ förändringar, infektioner, cancer men även artrit och skolios.

Kan man se cancer på vanlig röntgen?

Risken med röntgenundersökningar är mycket liten. Röntgen är visserligen en typ av strålning som kan skada cellerna. Det kan göra att cancer uppstår efter många år eller årtionden. Men det är sällsynt.

Kan läkaren se att jag läst min journal?

Du har rätt att veta vem som läst din journal Du kan alltid få veta om någon har tittat i din journal genom ett så kallat loggutdrag. I loggutdraget kan du se när och från vilken enhet personer har läst i din journal. Kontakta den enhet eller mottagning där du behandlades för att få ett loggutdrag.

Share this post