Allmänning

Hur lange har man ratt att ga ner i arbetstid med barn?

Hur länge har man rätt att gå ner i arbetstid med barn?

Har min medarbetare rätt att gå ner i arbetstid? Ja, en förälder har rätt att gå ner i arbetstid med 25 procent så länge minst en av föräldrarna får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag för barnet. Föräldern har rätt att göra det till och med juni det år barnet fyller 19.

Kan man Vabba del av dag?

Vanliga frågor. Ja, ni kan vabba varannan dag. När barnet är friskt ansöker ni båda två om ersättning för de dagar ni varit hemma. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Kan arbetsgivaren neka att man går ner i tid?

Chefen kan säga nej Vill du gå ned i arbetstid måste du komma överens om det med din arbetsgivare. Undantaget är om du är småbarnsförälder eller om du studerar – då ger lagen dig rätt att jobba deltid, och då gäller också särskilda regler för socialförsäkringarna och pensionen.

Vad är VOBB?

Vabba är när du avstår från arbete för att vara hemma och vårda ett sjukt barn och får ersättning från Försäkringskassan. Vobba innebär att du jobbar hemifrån och samtidigt tar hand om sjuka barn. När du vobbar kan du inte få ersättning från Försäkringskassan.

Kan man Vabba på dagen och jobba på kvällen?

Ja, du kan vabba under dagen då din sambo arbetar natt/kväll.

Är det lagligt att Vobba?

Att vobba istället för att vabba måste alltid vara frivilligt, arbetsgivaren kan inte neka dig att vabba. Vobbandet får inte gå ut över barnet så om du känner dig pressad att vobba, kan det vara en varningssignal. Du behöver ha arbetsgivarens medgivande för att vobba.

Får man jobba med sjukt barn hemma?

Du har rätt att vara hemma om du har sjuka barn. Arbetsgivaren ska inte pressa dig att jobba när du har sjuka barn. Känner du press: prata med din chef eller vänd dig till facket. Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen möjliggöra att kombinera föräldraskap och arbete och får inte missgynna föräldrar.

Hur länge har jag rätt att arbeta deltid?

Enligt föräldraledighetslagen har man rätt att gå ner i tid till dess att barnet är 12 år om man har dagar med föräldrapenning att ta ut för samma tid. Om du inte tar ut föräldrapenning är åldersgränsen 8 år. Det är möjligt att ett enskilt kollektivavtal skulle kunna innehålla mer generösa regler kring detta.

Share this post