Allmänning

Hur lange lever folk med CP-skada?

Hur länge lever folk med CP-skada?

Många vuxna med CP lever idag ett långt liv, men svåra funktionshinder ökar risken för tidig död och mer än 1/3 av de med grava CP- skador dör före 30-årsåldern (4-5). Under pe- rioden 1983-2002 ökade dock överlevnaden för personer med grav CP med fem år (6).

Hur märker man CP-skada?

För att det ska kallas CP, ska skadan ha inträffat under graviditeten, i samband med förlossningen eller före två års ålder. CP innebär alltid en rörelsenedsättning. Förutom rörelsenedsättningen innebär CP att man ofta har andra svårigheter. Det är till exempel vanligt att också ha epilepsi och problem med smärta.

Hur påverkar cerebral pares lärandet?

Personer med cerebral pares, CP, når generellt lägre utbildningsnivå än personer utan CP. Förutom att CP kan inkludera intellektuell funktionsnedsättning som hämmar utbildningsnivån, visar studien även på att svårigheter med kommunikativa förmågor också är en bidragande orsak till sämre studieresultat för denna grupp.

Hur länge kan man leva med CP?

Vid cerebral pares påverkas förmågan att röra sig. Det beror på att hjärnan har fått en skada någon gång innan två års ålder. Besvären finns kvar hela livet.

Vad är Diplegi?

Vid diplegi förekommer den förhöjda muskelspänningen över hela kroppen, benen är mest drabbade. Diplegi orsakas ofta av att barnet har fått en hjärnblödning i samband med en mycket tidig födsel, delvis att barnet har blivit strypt av navelsträngen i en kort till lång tid.

Vilka funktionshinder kan uppstå vid CP skada?

Hjärnan påverkas Den som har CP kan även ha andra besvär som beror på att hjärnan inte fungerar som vanligt. Exempel på det är epilepsi, nedsatt syn eller hörsel. En del som har CP har också en intellektuell funktionsnedsättning men de flesta har det inte. De som har det har oftast en lätt utvecklingsstörning.

Är CP-skada ärftligt?

Det är ett rörelsehinder som orsakats av en hjärnskada, som oftast inträffat före två års ålder. Skadan kan inträffa innan födseln, under förlossningen eller senare när barnet är fött. En CP-skada är sällan ärftlig, utan påverkas av yttre faktorer.

Share this post