Allmänning

Hur langt bakom helljus?

Hur långt bakom helljus?

Siktsträckor/ljus Helljuset är det ljus som lyser upp vägen bäst. Du bör kunna upptäcka mörka föremål längs vägen på ca 150 meters avstånd. En reflex bör du kunna se redan på 450 meters avstånd. Använd helljuset så ofta du kan utan att blända andra fordon.

Är det tillåtet att köra med helljuset tänt nära bakom en annan bil?

Det är förbjudet att använda helljus när du riskerar att blända andra förare i fordon, tåg eller spårvagn. Det finns även risk för bländning vid möte eller när du kör nära bakom ett annat fordon. Du får inte heller använda helljus när det finns tillfredställande belysning.

Vilka lastbilar ska ha sidomarkeringsljus?

Installation på lastbilar Om du har ett fordon som är bredare än 2100 mm får du ha fyra stycken positionsljus framåt, så kallade breddmarkeringslyktor.

Får man köra med helljus i tätbebyggt område?

Om man kör i ett tättbebyggt område i mörker, det är klart väder och gatlamporna är tända. Vilken belysning ska man använda? När du kör i mörker ska du använda helljus så ofta som möjligt, men i denna situation ska du använda halvljus eftersom det finns tillfredställande belysning och det är klart väder.

Hur lång är Siktsträckan under mörker?

Vid körning i mörker är oftast siktsträckan lika m den sträcka som strålkastarna klart belyser. Hur lång sträckan blir beror bla på hur bra å rena strålkastarna är, på vädret o vägbeläggningen. En ljus beläggning ger längre siktsträcka än en mörk. Helljuset belyser normalt vägen ganska bra, ca 150m framåt.

I vilken situation kan man vänta längst med att blända av?

Var kan man behålla helljuset på längre än vanligt utan att blända mötande fordon? Du kan oftast behålla helljuset på lite längre vid möte i vänsterkurvor eftersom ditt helljus då inte träffar det mötande fordonet direkt.

Vad kan blända en förare?

Under mörkerkörning så ska du använda helljuset så mycket som möjligt. Du måste dock blända av till halvljus när du möter ett fordon, när du kör så nära bakom ett fordon att föraren kan bli bländad och när du möter ett tåg, spårvagn eller fartyg om det finns risk för bländning.

När är jag skyldig att blända av till halvljus?

När ska man blända av till halvljus vid möte i mörker? Det finns inga regler som säger på exakt vilket avstånd du ska blända av vid möte utan det beror på situationen. Du måste dock blända av precis innan det mötande (eller framförvarande) fordonet är så nära att föraren kan bli bländad.

Hur nära helljus?

I följande fall är det förbjudet att använda helljus: När mötande fordon är så nära att föraren kan bländas (gäller även tåg, spårvagn och fartyg). När du ligger nära bakom ett annat fordon (föraren bländas genom speglarna). När vägen är tillräckligt belyst av dagsljus eller gatulyktor.

Share this post