Allmänning

Hur manga personer var arbetslosa i 2017?

Hur många personer var arbetslösa i 2017?

I snitt 300 000 personer var arbetslösa år 2017, 6 procent av arbetskraften. På Arbetsförmedlingen har sammansättningen av de arbetslösa förändrats de senaste åren – en allt större andel har en utsatt ställning och tuffa förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Läs mer statistik om arbetslösheten här.

Hur steg arbetslösheten under maj-20?

maj-20. Under maj steg arbetslösheten till 9,0 procent enligt AKU och antalet arbetslösa uppgick till 496 500 personer. Det är en ökning med nästan två procentenheter jämfört med samma månad föregående år och motsvarar omkring 109 600 fler arbetslösa.

Hur hög är arbetslösheten i Sverige?

Därför finns det ingen enkel sanning om hur hög arbetslösheten är. Men mellan 200 000 och 1,2 miljoner personer är utan arbete. Den viktigaste källan för beräkningar av arbetslösheten är Arbetskraftsundersökningen, AKU, som Statistiska Centralbyrån, SCB, gör varje månad. AKU omfattar cirka 20 000 personer i arbetsför ålder, 16-64 år.

Vad är arbetslösheten i Sverige 2019?

Statistik om arbetslösheten i Sverige – Arbetslöshetsrapporten 2020. I snitt var det 301 000 personer (20–64 år) arbetslösa år 2019. Det motsvarar 5,9 % av arbetskraften. Läs mer om arbetslösheten i Sverige 2019 här.

Hur ökade antalet sysselsatta och antalet arbetslösa?

Antalet arbetslösa ökade med 57 000 och uppgick till 454 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 168,4 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta och antalet arbetslösa.

Hur stor är arbetslösheten i EU?

Inom EU varierar arbetslösheten kraftigt, från Spanien och Grekland med en arbetslöshet på drygt 15 procent till Tjeckien med en arbetslöshet på omkring 2 procent. Den genomsnittliga arbetslösheten i EU ökade för första gången på sju år under april.

Share this post