Allmänning

Hur mycket ar age?

Hur mycket är age?

Om du inte skulle få någon ersättning alls från a-kassan kan du ändå få avgångsersättning, AGE. AGE beräknas då som om du hade fått a-kassa (enligt schablonen), och AGE täcker mellanskillnaden mellan a-kassa och upp till 75 procent av din lön.

Hur länge gäller TRR?

Efterskydd för rådgivning Efterskyddet för rådgivning gäller i fem år, från sista dagen med lön hos din tidigare arbetsgivare till och med uppsägningsdatum på din nya anställning. Du kan få rådgivning i sammanlagt två år under en femårsperiod, som startar dagen efter din sista anställningsdag.

Vad är age ersättning?

Avgångsersättning (AGE) kompletterar a-kassan för dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist från ett företag som är anslutet till ett trygghetsråd. AGE betalas ut av det trygghetsråd du omfattas av, under förutsättning att du uppfyller villkoren som gäller hos det trygghetsrådet.

Vad är TRS?

TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också stöd för kompetensutveckling i anslutna organisationer. TRS är en kollektivavtalad stiftelse som bildades 1972 då arbetsmarknadens första omställningsavtal tecknades i Sverige.

Vad är Age ersättning?

Vilka har rätt till Trygghetsrådet?

Det finns flera trygghetsråd i Sverige. Trygghetsrådet TRS är ett av dem….Det gäller alla tjänstemän inom:

  • tjänsteföretag.
  • industri/petroleum.
  • juridisk verksamhet.
  • ideella organisationer.
  • förskola/skola.
  • hälsa, vård och omsorg.

Vad gör Trygghetsrådet?

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning utan vinstintresse. Organisationen stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. De hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar.

Share this post