Allmänning

Hur mycket far du i bostadstillagg?

Hur mycket får du i bostadstillägg?

Du kan få som mest 3 275 kronor per månad, vilket är 96 procent av bostadskostnaden upp till 2 500 kronor och 70 procent av bostadskostnaden mellan 2 500 och 3 750 kronor. Ersättning betalas inte ut för den del av din boendekostnad som överstiger 3 750 kronor.

Hur mycket kan du få i bostadstillägg?

Är du ensamstående är 6 540 kronor det högsta beloppet som du kan få i bostadstillägg. Är du gift, sambo eller registrerad partner och ni lever ihop, kan du som mest få 3 270 kronor per månad i bostadstillägg eftersom du delar bostadskostnaden med någon.

Hur betalar du ut bostadstillägg?

Det spelar ingen roll om du hyr eller äger din bostad, och du kan även ha en del sparade pengar. Du måste bo i Sverige och vara över 65 år. Du måste ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepension, eller motsvarande utländsk pension. Bostadstillägg kan betalas ut från 1 krona upp till 6 540 kronor per månad (2020).

Vad är högsta möjliga bostadstillägg?

Högsta möjliga bostadstillägg kan du få om du har inkomster som är lägre än ett fribelopp. Exempel: uträkning av bostadstillägg. Bostadskostnaden är 6 000 kronor per månad. Högsta möjliga bostadstillägg per år: (3 000 kr + 2000 kr x 90 procent + 1000 kr x 70 procent + 340 kr) x 12 månader = 70 080 kr.

Du kan få som mest 6 550 kronor per månad, vilket är 96 procent av bostadskostnaden upp till 5 000 kronor och 70 procent av bostadskostnaden mellan 5 000 och 7 500 kronor. Ersättning betalas inte ut för den del av din boendekostnad som överstiger 7 500 kronor.

Hur lång tid tar det att få svar på ansökan om bostadstillägg?

Pensionärer kan vänta upp till ett halvår för att få sitt besked om det åtråvärda bostadstillägget. Men väntetiden kan kortas betydligt med enkla knep, enligt Pensionsmyndigheten. – Ansökan måste vara komplett, säger Sabina Masic, enhetschef på myndigheten.

När kommer besked om bostadstillägg?

Från och med 2023 får du besked om att du har fått för mycket eller för lite i bidrag året efter att bidraget betalades ut. Du kan få beskedet i april, juni, september eller december. Det går inte att säga vilken av dessa månader just du får informationen.

Share this post