Allmänning

Hur mycket kostar en solcellsanlaggning?

Hur mycket kostar en solcellsanläggning?

Solceller: Pris på moduler och installation Ett genomsnittligt pris för ett solcellspaket på 10 kW är cirka 156 000 kronor inklusive moms. Det motsvarar ett pris på 15 600 kronor per installerad kW och runt 2 600 kronor per kvadratmeter.

Priset på solceller beror på anläggningens effekt. Kostnaden för en medelstor solcellsanläggning med effekten på 9 kW är ca 145 000 kr inkl. moms och installation, vilket motsvarar ca 3 000 kr per kvadratmeter. Priset på solpanelerna sjunker med 15 % om man nyttjar solcellsbidraget.

Hur mycket kostar en solcell per kvadratmeter?

Ett genomsnittligt pris för solceller per kvadratmeter (m2) är cirka 3000 kronor. Det innebär att en anläggning på 20 solpaneler, vilket mostvarar 30 kvadratmeter, kostar ungefär 91.000 kronor inklusive installation efter ROT-avdraget. Även kostnaden per kvadratmeter sjunker ju större solcellsanläggning du väljer att köpa.

Hur mycket kostar solceller i en normalstor villa?

Priset för solceller inklusive installation på en normalstor villa brukar ligga på cirka 100.000 kronor och med hjälp utav ROT-avdraget blir det istället 91.000 kronor. Det finns flera faktorer som påverkar priset: Hur stor solcellsanläggningen är, kvalitén på solcellspanelerna och förutsättningarna för installationen.

Vad kostar solceller till takyta 35 kvm?

Solceller till takyta 35 kvm. 16 solpaneler, total effekt 5,28 kW vilket ger dig cirka 5 016 kWh per år. Pris: 110 798 kr Pris med ROT-avdrag 9 %: 100 826 kr Med delbetalning 12 år: 878 kr per månad .

Vad kostar solceller inklusive installation?

Vad kostar solceller inklusive installation? Priset för solceller inklusive installation på en normalstor villa brukar ligga på cirka 100.000 kronor och med hjälp utav ROT-avdraget blir det istället 91.000 kronor.

Share this post