Allmänning

Hur mycket pensionskostnad ar avdragsgill?

Hur mycket pensionskostnad är avdragsgill?

Enligt huvudregeln får avdraget för en pensionskostnad inte överstiga 35 procent av lönen eller 10 prisbasbelopp.

Vad är pensionskostnader?

En pensionskostnad är den periodiserade utgift som en arbetsgivare har för att infria en anställds utfästelse om pension.

Vad ska man betala särskild löneskatt på?

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas av arbetsgivare som har utfäst tjänstepension och av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten.

Hur får arbetsgivaren göra avdrag för tjänstepensioner?

Skattereglerna säger att arbetsgivaren får göra avdrag för de anställdas tjänste­pension­er. Avdraget gäller främst löpande premier för tjänste­pensionen men du kan även få dra av för andra pensionskostnader. Arbetsgivaren får göra avdrag för löpande premier som motsvarar 35 procent av den anställdes lön.

Vad är den årliga pensionskostnaden för en anställd?

Enligt huvudregeln är en årlig pensionskostnad motsvarande högst 35 procent av den anställdes pensionsgrundande lön avdragsgill. Det finns dock ett avdragstak per anställd och år om 10 prisbasbelopp, vilket för 2017 är 448 000 kronor. Är du arbetsgivare som omfattas av ett kollektivavtal är du skyldig att erbjuda dina anställda tjänstepension.

Vad är avdragsrätt för tjänstepension i Sverige?

Är du arbetsgivare och erbjuder dina anställda en tjänstepension har du i Sverige avdragsrätt för pensionskostnaderna. Enligt huvudregeln är en årlig pensionskostnad motsvarande högst 35 procent av den anställdes pensionsgrundande lön avdragsgill.

Kan arbetsgivaren göra avdrag för avdrag?

Enligt en kompletteringsregel kan arbetsgivaren också få göra avdrag för till exempel: 1 sänkt pensionsålder för en anställd 2 avgångspensioner 3 förlust av intjänande av allmän pension.

Share this post