Allmänning

Hur mycket plats behover en lastbil?

Hur mycket plats behöver en lastbil?

Krav

God standard Minimikrav
Lastbil/Buss 4 x 30 m 3,5 x 25 m
Lastbil/Buss, kantsten 4 x 30 m 3,5 x 16 m
Backningsutrymme 7 m 6 m
Parkeringsyta 25-30 kvm/bil inklusive köryta Beror på ytans mått och form

Hur bred är en lastbil mellan hjulen?

Lastbilen som används i körspårsstudien har längden 10 m och bredden 2,55 m.

Vad behöver man kunna för utökat B?

Med utökad B-behörighet får du dra ett släp som väger mer än 750 kg i totalvikt. Bilens och släpets sammanlagda totalvikt får då inte vara över 4 250 kg.

Hur stor ska en vändplan vara?

En vändplan ska ha en radie av minst 13 meter. Stegar upp, är det minst 13 meters radie? Vid vägens avslutning ska det finnas en vändficka eller en vändplan. Vändplanen ska ha en radie av minst 13 meter och en lutning på maximalt 3 %.

Vad är bredden på en lastbil?

Maxländen för ekipage som får köra på svenska vägar är 25,25 meter. Vanligast förekommande i Sverige är bil och släp som tillsammans är 24 meter. Lastutrymmet är då 7,2 meter på dragbilen och 12 meter på släpet med en lastbredd på 2,4 meter.

Hur bred är en kranbil?

Om situationen och kranbilen uppfyller något eller några av nedanstående kriterier måste en ansökan skickas in till polismyndigheten. Lyft sker över gång- eller cykelbana. Fordonets vikt är mer än 34 ton. Fordonet är bredare än 2,6 meter och/eller längre än 12 meter.

Vem är ansvarig för att fordonet inte har överlast?

Överlastavgift för motordrivet fordon påförs ägaren.

Hur bred är lastbilar?

Bred odelbar last Största tillåtna bredd (260 cm) får dock inte överskridas vid transport av plåtar, skivor, byggplattor och liknande tunna lastenheter, inte heller vid transport med containrar, tankar eller andra behållare som innehåller styckegods, vätska, gas eller annan delbar last.

Share this post