Allmänning

Hur paverkades Sydafrika av apartheid?

Hur påverkades Sydafrika av apartheid?

Segregationen ledde till att många vita sydafrikaner endast var förtrogna med sina egna områden och arbeten. Många hade aldrig sett ett område som var avsett för de svarta och många vita var därför omedvetna om de svartas levnadsförhållanden, eller låtsades att så var fallet.

Är Sydafrika diktatur?

Sydafrika – Politiskt system. Sydafrika har sedan början av 1990-talet gått från ett system där majoriteten av landets befolkning saknade rösträtt till att bli en fullvärdig demokrati med en grundlag som garanterar mänskliga rättigheter och framhåller allas likhet inför lagen.

Hur har apartheid påverkat oss idag?

Apartheid var ett sätt att kontrollera urbefolkningen, och låta vita kolonisatörer rättfärdiga sitt förtryck. Detta har konsekvenser än i dag. Landet är ett av världens mest ojämlika, och har en arbetslöshet på 25 procent. Arbetarnas frustration blir alltmer påtaglig, vilket märks i upptrappningen av strejker.

När blev Sydafrika en koloni?

År 1488 rundade portugisiska skepp Godahoppsudden, och den vita koloniseringen började. Holländarna var först på plats men i början av 1800-talet tog Storbritannien kontroll över området. Efter boerkriget 1899 delade britter och boer (ättlingar till holländarna) på styret av Sydafrika.

Hur lever folket i Sydafrika?

De flesta vita har en hög levnadsstandard, medan en betydande andel svarta lever i förslummade kåkstäder eller i fattiga landsbygdsområden. De ekonomiska och sociala spänningarna har lett till ökat alkohol- och drogmissbruk och utbredd brottslighet med många mord, våldtäkter, rån och bilkapningar.

Hur stoppades apartheid?

Man delade upp befolkningen i de som var vita och andra som var färgade (afrikaner, indier och de som var av ”blandras”). Det skapades även områden – s.k. hemländer – där den färgade befolkningen skulle bo. Motståndet mot apartheidpolitiken organiserades av Afrikanska nationalkongressen (ANC), som förbjöds 1960.

Många vita ansåg att apartheid var nödvändigt, eftersom apartheid sågs som ett sätt att bevara den ”västerländska” livsstilen i Sydafrika. Segregationen ledde till att många vita sydafrikaner endast var förtrogna med sina egna områden och arbeten.

Vilka införde apartheid?

Mellan åren 1948-1994 var Sydafrika styrt av en afrikandernationalistisk regim. Nationalistparitet införde en mängd olika restriktioner mot den icke-vita befolkningen i landet. Regimen förespråkade en rasåtskildhet mellan den vita, svarta och färgade befolkningen och apartheidsystemet blev ett faktum.

Hur såg Sydafrika ut innan apartheid?

Holländarna var först på plats men i början av 1800-talet tog Storbritannien kontroll över området. Efter boerkriget 1899 delade britter och boer (ättlingar till holländarna) på styret av Sydafrika. De svarta hölls utanför och inledde en frihetskamp. 1948 infördes ett rasåtskillnadssystem – apartheid.

Hur ser framtiden ut för Sydafrika?

Såren från apartheidtiden har fått sällskap av korruption och politisk vanskötsel. Med ett år kvar till parlamentsvalet 2019 måste sydafrikanerna bestämma sig för hur de vill att deras framtid ska se ut….Det nya Sydafrika : en framtid i skuggan av apartheid.

Serie Brännpunkt
Språk Svenska
Antal sidor 224
Vikt 330 gr
Utgiven 2018-09-17

Share this post