Allmänning

Hur paverkas man av GHB?

Hur påverkas man av GHB?

Så påverkas din kropp av GHB Ruset liknar det man får av alkohol: du kan få en effekt som dämpar ångest och som först gör dig pigg, men senare att du känner dig dåsig. Du kan också känna dig upprymd, orolig, stökig, hyperaktiv och aggressiv eller förvirrad.

Intag av GHB ger kliniska effekter liknande en blandning av alkohol och bensodiazepiner. Berusningskänslan inträder 10-20 minuter efter intag med maximal effekt efter 30-60 minuter, vilket ger ett betydligt långsammare tillslag än alkohol. GHB ger upphov till berusning, dåsighet och eufori.

Är GHB farligt?

GHB sväljs som en genomskinlig luktfri vätska. I media har GHB ibland uppmärksammats när drogen smugits ned i drinkar för att försätta andra i tillstånd av kraftig berusning varefter de utnyttjats sexuellt. Drogen är mycket lätt att överdosera och är därför mycket farlig att använda.

Is cyproheptadine an appetite stimulant?

Objective: A systematic review identifying the use of cyproheptadine (CY) as an appetite stimulant was completed. Method: Studies of any design exploring the efficacy of CY as an appetite stimulant in all age groups and populations were included.

What is the pharmacokinetics of cyproheptadine?

The pharmacokinetics of cyproheptadine in patients with liver disease have not been studied. Since cyproheptadine is primarily metabolized by the liver, caution is advised when it is administered to patients with impaired hepatic function. Cyproheptadine should not be used in newborn or premature infants.

What is the pharmacokinetics of sublingual cyproheptadine?

Background: Cyproheptadine is reported to be effective in treating serotonin syndrome. It is only available as an oral preparation and administration after SSRI overdose treated with activated charcoal is problematic. Sublingual administration may circumvent this problem. The pharmacokinetics of sublingual cyproheptadine are not characterized.

Share this post