Allmänning

Hur ska jag lagga upp min foraldraledigheten?

Hur ska jag lägga upp min föräldraledigheten?

Så här ska du ta ut föräldrapenning smartast: Om du vill ha ut max av din föräldrapeng ska du ta ut sju föräldradagar varje vecka – ja du ska även ta ut föräldrapenning på helgen, då föräldrapengen är kalenderbaserad och inte dagsberäknande som lönen hos arbetsgivaren.

Kan jag vara föräldraledig 20 procent?

Om du däremot väljer att vara föräldraledig på deltid utan föräldrapenning finns det inget som hindrar att du är ledig 20 %. Det finns ingen bestämmelse i lagen som hindrar att du jobbar 80 % utan det handlar alltså om Försäkringskassans regler om vilken procent du kan ta ut föräldrapenning på.

Hur avstår man Föräldradagar online?

För att ge bort föräldradagar och därmed föräldrapenning måste man antingen skicka in en blankett som intygar att du vill avstå föräldrapenning eller göra det på Mina sidor på Försäkringskassans webbsida. Totalt har ni 480 dagar, vilket innebär att ni har 240 dagar vardera.

Hur mycket är lägsta nivå föräldrapenning?

Har man ensam vårdnad om barnet har man rätt till alla 480 dagarna. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (sjukpenningnivå) och resterande dagar är ersättningen 180 kronor per dag (lägstanivå). Under barnets första år kan ni båda ta ut föräldrapenning för samma dag och samma barn.

Kan man ta ut lägsta dagar för att skydda SGI?

SGI:n är skyddad under barnets första år. Från och med ettårsdagen behöver man tänka på att skydda den. Det kan man göra t ex genom att ta ut minst fem föräldrapenningdagar i veckan om man är helt ledig. Arbetar man mindre så behöver man fylla upp med föräldradagar i samma omfattning som man minskar sin arbetstid.

Hur många procent kan man vara föräldraledig?

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent av normal hel arbetstid utan att du samtidigt tar ut föräldrapenning tills barnet fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår (delledighet utan föräldrapenning).

Share this post