Allmänning

Hur sprider sig cancern till levern?

Hur sprider sig cancern till levern?

Cancer som sprider sig. Levermetastaser – vanlig spridning. En tredjedel av alla cancerpatienter drabbas av dottertumörer, metastaser, i levern. Det är alltså väldigt vanligt att cancern sprider sig just till levern. Bröstcancer eller tjocktarmscancer sprider sig ofta till levern.

Hur sprider sig tjocktarmscancer till levern?

Bröstcancer eller tjocktarmscancer sprider sig ofta till levern. Lungcancer, prostatacancer, bukspottkörtelcancer, äggstockscancer, njurcancer och hudcancer metastaserar också ofta till levern.

Vad är en cancersjukdom?

Cancer utgör grupp sjukdomar med okontrollerad celltillväxt. Med tiden kan cancern sprida sig vidare, antingen genom att växa in i närliggande organ eller genom att sprida sig till mer avlägsna organ via blodet eller lymfan. En sådan spridning av en cancersjukdom kallas på fackspråk för metastasering.

Varför är metastaser från lungcancer vanligast?

1 Vanligast är att metastaser från lungcancer finns i hjärnan, skelettet eller binjure. 2 Metastaser från tjocktarmscancer uppkommer oftast i lymfkörtlar och levern. 3 Metastaser från prostatacancer uppkommer oftast i skelettet. 4 När bröstcancer ger fjärrmetastaser finns de oftast i skelettet men kan också uppstå i lungorna, levern och hjärnan.

Vad är prognosen för icke-småcellig lungcancer?

Prognoserna varierar mycket, och man kan inte tala om någon typisk prognos. Lokal, icke-småcellig lungcancer kan botas med hjälp av operation. Då en icke-småcellig tumör har avlägsnats kirurgiskt i sin helhet, lever över hälften av patienterna mer än fem år. Prognosen för utbredd, icke-småcellig lungcancer är ändå fortfarande

Hur uppkommer tjocktarmscancer?

Metastaser från tjocktarmscancer uppkommer oftast i lymfkörtlar och levern. Metastaser från prostatacancer uppkommer oftast i skelettet. När bröstcancer ger fjärrmetastaser finns de oftast i skelettet men kan också uppstå i lungorna, levern och hjärnan.

Kan cancern spridas till andra delar av kroppen?

Cancern kan sprida sig, genom lymf- eller blodkärl, till andra delar av kroppen. Exempelvis till lungorna eller till levern. Om cancern hinner sprida sig så kallas dessa tumörer för dottertumörer, metastaser. Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancern i Sverige.

En cancersjukdom börjar med att celler i kroppen får en genetisk förändring som sedan inte repareras. Dessa genetiska förändringar kan drabba i princip alla celler i olika organ och kan sedan leda till olika cancerformer, såsom bröstcancer, prostatacancer eller lungcancer.

Share this post