Allmänning

Hur stort ar jobbskatteavdraget 2022?

Hur stort är jobbskatteavdraget 2022?

Jobbskatteavdraget år 2022 Har man inkomster från anställning eller näringsverksamhet har skatten sänkts med upp till 2 700 kronor i månaden under 2022 genom jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdragets första steg infördes den 1 januari 2007 och förstärktes sedan under de tre efterföljande åren.

Får man deklaration om man inte jobbat?

Om du ännu inte har fått deklarationen kan det bero på att du tjänade mindre än 20 135 kronor under 2021. Då får du ingen deklaration och du behöver heller inte skicka in någon. Förutom inkomsten kan det finnas andra orsaker till att du inte ska deklarera. Läs mer om vem som ska deklarera på sidan Vem ska deklarera.

Var går brytpunkten för statlig skatt 2022?

För inkomståret 2022 finns det endast en skiktgräns och den är 540 700 kronor. På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt med 20 procent. Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

Vad händer om det blir fel i deklarationen?

Om man lämnar en oriktig uppgift i sin deklaration som påverkar skatten så kan man bli skyldig att betala skattetillägg (49 kap. 4 § skatteförfarandelagen). Skattetillägget utgörs i så fall av 40 % av den skatt som din bekant har sluppit genom att göra det felaktiga avdraget (49 kap. 11 § skatteförfarandelagen).

Hur får man sin deklaration?

Du behöver ha anmält konto senast den 28 mars för att få automatisk utbetalning. Du som deklarerar senast den 2 maj, digitalt eller på papper. Du behöver ha anmält konto senast den 30 maj för att få automatisk utbetalning. Du som får hjälp av en redovisningsbyrå och deklarerar senast den 15 juni (byråanstånd).

Får man deklarationen i pappersform om man har kivra?

Jag har skaffat en digital brevlåda, hur deklarerar jag? Har du skaffat en digital brevlåda senast den 24 februari får du ingen pappersdeklaration. I stället fick du din deklaration skickad som en pdf-fil till din digitala brevlåda den 2–7 mars. Från och med den 15 mars kan du deklarera.

Share this post