Allmänning

Hur stort mellanrum trall?

Hur stort mellanrum trall?

Infästning och avstånd till kant Trallbrädor med bredd 95 mm eller bredare ska ha dubbel infästning och avståndet mellan infästning och kant ska vara 30 mm. Trallbrädor med bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning. Trallbrädor ska monteras med 6 mm bred rörelsefog mot grund, vägg eller pelare.

Hur spika trall?

Se till att skruv och spik sätts i rätt En trallskruv eller kamspik ska sättas in vinkelrätt på ovansidan av trallen, detta för att huvudet ska vara i jämn nivå med brädan, se Figur 2. Sticker huvudet upp lite, driv in spiken eller skruven manuellt i efterhand, det är bättre än att du drar dem för långt.

Hur långa Trallbrädor?

Tips!

Tjocklek trall (mm) Centrumavstånd golvbjälke (mm) Längd kamspik (mm)
22 < 400 45
26 (värmebehandlad trall) < 450 55
28 < 600 55
34 < 800 75

Hur skarva trädäck?

Skarvar bör undvikas genom att använda hela längder. På större ytor är det oundvikligt med skarvar. Dessa ska utföras stumt över stöd enligt Figur 4. Vid skarv görs påsalning med 45×95 spikreglar på båda sidor om golvbjälken för att få optimal infästning vid en skarv.

Hur lägger man trall på altan?

Lägga trall

  1. Olika tralldimensioner. De vanligaste tjocklekarna på trallvirke är 22, 28 och 34 mm.
  2. Fina sidan upp. Montera alltid den finaste sidan av trallen uppåt, om båda sidor ser bra ut vänder du kärnan uppåt (där årsringarna är som tätast).
  3. Välj rätt trallskruv.
  4. Trall med fris döljer ändträt.
  5. Underhåll.

Hur lång tid tar det att lägga trall?

Genomsnittligt timpris för hantverkare är 500 kronor i timmen. Det innebär att för en altan som tar 100 timmar att bygga blir kostnaden 50 000 kronor, eller 35 000 kronor om du nyttjar ROT-avdraget. Men priset kan variera mycket beroende på var i landet du bor.

Hur lägger man brädorna på altan?

Lägg trallbrädorna rakt och snyggt För snyggt slutresultat bör hela radens förlängning ha samma virkesbredd. Eftersom bredden kan variera, underlättar det om du markerar vid varje meter. Använd penna eller snörslå. Om brädorna inte ligger helt i linje med dina markeringar, justera mellanrummet mellan brädorna.

Hur skarva reglar altan?

Skarvning av reglar och bärlina Om det krävs längre bärlina eller regel än virkets längd så kan du skarva virket. Det gör du bäst genom att att förlägga skarven av bärlina över plint eller skarven av regel över bärlina så att båda delarna får stöd.

Share this post