Allmänning

Kan forsakringsbolag polisanmala?

Kan försäkringsbolag polisanmäla?

Det finns regler om klagomålshantering som alla försäkringsbolag måste följa. Försäkringsbolagen ska se till att kunder på ett lämpligt sätt kan anmäla klagomål mot bolaget. Hanteringen av klagomål ska vara effektiv och klagomålen ska besvaras snarast möjligt.

Vad händer vid försäkringsbedrägeri?

Så säger lagen. För bedrägeri är straffet fängelse i högst två år. För ringa bedrägeri är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt bedrägeri och grovt fordringsbedrägeri är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

När försäkringsbolag får resterna?

Har man tur kan man få hyfsad ersättning för resterna. Även om kund och försäkringsbolag kan ha olika uppfattningar om fordonets värde är bilska- dan en relativt snabb process. En personskada är genast knepigare.

Vad är straffet för försök till bedrägeri?

Försök till bedrägeri är straffbart enligt 9 kap 11 § BrB. Exempel på detta är nätfiske, skimning och utsändande av bluffakturor. Försök till ringa bedrägeri kan resultera i böter eller fängelse i högst 6 månader.

Hur anmäler man försäkringsbedrägeri?

Tipsa via vår e-tjänst. Du som vill tipsa kan vara anonym. I e-tjänsten får du svara på frågor utifrån vad du vill tipsa om så att vi får den information vi behöver för att utreda tipset. Du kan också bifoga underlag som styrker dina uppgifter, till exempel utdrag från sociala medier eller ett arbetsgivarintyg.

Hur långt efter skada kan man få ersättning?

För att kunna söka ersättning ska du börja med att anmäla skadan som har inträffat. Skadan ska sen ha hunnit läka och blivit ett ärr innan vi kan avgöra om vi betalar ut ersättning och hur stor den blir. Det kan vi vanligtvis göra ett till två år efter skadehändelsen.

Hur länge kan man ha livförsäkring?

De flesta livförsäkringar slutar att gälla mellan 65 och 85 års ålder; det står i villkoren. Efter det betalas inget från försäkringen längre. Försäkringsvillkoren för rena livförsäkringar är relativt lika mellan försäkringsbolagen.

Share this post