Allmänning

Kan jobba i gruva?

Kan jobba i gruva?

Gruvarbetare har olika roller i processen, borra, spränga, skrota och sedan transportera malmen från gruvan. Gruvverksamhet startar när fyndigheter av järnmalm, koppar, zink eller andra mineraler hittas i sådana mängder att det är lönsamt att bryta och förädla malmen.

Vad gör en Gruvbyggare?

Bygger och uppför träkonstruktioner inom husbyggnad, anläggning eller gruva. Bygger formar inför betonggjutning.

Vad tjänar man som gruvarbetare i Sverige?

42 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad tjänar en Bergarbetare?

Bergarbetare i gruva tjänar bra. Enligt SCB:s lönestatistik för gruv- och stenbrottsarbetare är den genomsnittliga månadslönen för kvinnor 39 300 kronor, för män 40 000 kronor.

Bergarbetare är det viktigaste jobbet inom gruvnäringen. Här får du jobba i gruvor, utomhus eller under jord, och använda spännande maskiner för att bryta berg. Idag finns det fler än tio aktiva gruvor i Sverige och det pågår flera projekt för att öppna nya. Alla dessa gruvor behöver bergarbetare för att fungera.

Varför gruvor?

För samhällsnyttan Ett jobb i gruvbranschen skapar 1,8 indirekta arbetstillfällen* i underleverantörsleden. Tillsammans ger dem i sin tur arbetstillfällen i näringar som inte är direkt kopplade till gruvorna, exempelvis mataffärer, restauranger, kultur- och idrottsliv, men som behövs i levande samhällen.

Vad krävs för att jobba i gruva?

Utbildning. Gymnasieskolans El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet eller Bygg- och anläggningsprogrammet är lämplig bakgrund för arbete i gruva. Bergarbetare utbildas internt inom företagen. Internutbildning innebär ungefär fem till sex månaders utbildning för att arbeta som borrare eller laddare.

Hur fungerar gruvor?

Gruvbrytning kan ske under jord eller ovan jord i så kallade dagbrott. Gruvdrift är ofta kombinerad med ett anrikningsverk (mineralberedningsverk), där malmen renas till koncentrat, sliger, samt ibland även ett pelletsverk för tillverkning av pellets, för vidare transport till smältverk. Vid gruvor finns ofta schakt.

För dig som vill arbeta i en gruva i framtiden är gymnasieskolans el- och energiprogram, fordons- och transportprogram, industritekniska program eller bygg- och anläggningsprogram bra val. Några gymnasieskolor erbjuder bygg- och anläggningsprogrammet med valbar inriktning mot bergteknik med riksintag.

Vad gör en Flödesoperatör?

Som flödesoperatör arbetar du med övervakning, styrning och korrigering av flödesprocessen från gruva till verk. I arbetsuppgifterna ingår även fältarbete och mindre reparationer.

Share this post