Allmänning

Kan man besikta bilen i ett annat EU land?

Kan man besikta bilen i ett annat EU land?

Hur besikta utomlands MORGAN: Ett fordon som är registrerat i Sverige kan inte göra en kontrollbesiktning i ett annat EU-land och därefter tillgodoräkna den som en godkänd kontrollbesiktning i Sverige.

Kan man besikta en svensk bil i Spanien?

Från nu ger vi inga undantag för periodisk besiktning av svenskregistrerade bilar i Spanien. När det blir dags för besiktning måste bilen hem till Sverige. Det säger Hans Cassepierre, utredare vid Transportstyrelsen i en intervju för Svenska Magasinet.

Kan man besiktiga svensk bil i Spanien?

Hur länge kan man köra en svensk bil i Spanien?

Om du inte är resident i Spanien får du köra en svenskregistrerad bil, så länge den är maximalt sex månader i landet. Om den är längre än sex månaders ska den enligt reglerna registreras om till spanska skyltar.

Har andra länder bilbesiktning?

Bilbesiktning för svenskregistrerad bil måste numera ske i Sverige. Den internationella bilturismen är en stor, viktig och växande del av besöksnäringen. Som medlemmar i Europeiska unionen borde alla unionsmedborgare ges möjlighet att besiktiga sina fordon i vilket EU-land som helst.

Hur registrera svensk bil i Spanien?

Om du bor i Spanien i mer än sex månader om året så måste du registrera din bil hos de spanska myndigheterna och byta dina skyltar till spanska. För att kunna registrera ett fordon i Spanien så måste du kontakta den spanska trafikmyndigheten, Dirección General de Tráfico eller DGT.

Vad kostar det att registrera om en svensk bil i Spanien?

Ta med och presentera alla ovanstående dokument hos det lokala trafikkontoret (Jefatura Provincial de Tráfico) tillsammans med ditt ID, pass eller uppehållstillstånd. Dem kommer att ge dig registreringsnumret till din registreringsskylt samt den slutliga dokumentationen och du måste betala 94 euro.

Share this post