Allmänning

Kan man dra av trangselskatt?

Kan man dra av trängselskatt?

Ja, fr. o.m. den 1 augusti 2007 är trängselskatten avdragsgill vid inkomsttaxeringen. (Under försöksperioden med trängselskatt 3 januari ‑ 31 juli 2006 var skatten däremot inte avdragsgill).

Får man tillbaka trängselskatt?

Om du har betalat trängselskatt för egen bil som avser inkomståret 2020 och dessutom uppfyller reglerna för avdrag för resor till och från arbetsplatsen kan du få avdrag för trängselskatten. Du får avdrag för den del av dina sammanlagda utgifter för resor och trängselskatt som överstiger 11 000 kr.

När får jag min trängselskatt?

Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Hur betalar utländska fordon trängselskatt?

Det rekommenderade sättet att betala trängselskatt för utländska registrerade fordon är att skapa ett konto med automatisk debiteringsfunktion. Detta innebär att EPASS24 automatiskt kan dra av framtida utgifter och skicka fakturor och kvitton till dig via e-post och sms.

Är det trängselskatt på elbilar?

Måste man betala trängselskatt när man kör elbil? Du är inte undantagen från trängselskatt bara för att du kör med en elbil. Du måste betala en lika stor avgift som personer som kör fossildrivna bilar. Bland de motorfordon som undantas inkluderas bland annat utryckningsfordon, motorcyklar samt militära fordon.

Vad är det för moms på trängselskatt?

Moms och beskattning Det är ingen moms (0 %) på trängselskatter. När det gäller skattefri kostnadsersättning/förmån för trängselskatter till anställda behöver en redovisningsenhet inte göra avdrag för preliminärskatt och inte heller redovisa arbetsgivaravgifter på utbetald kostnadsersättning.

Vad avgör vilka fordon som betalar trängselskatt?

Enligt Transportstyrelsen ska trängselskatt betalas för de fordon som är registrerade som personbil, lastbil eller buss. Övriga fordon som inte behöver betala trängselskatt är till exempel traktor, motorredskap, motorcykel och uttryckningsfordon.

Vem betalar trängselskatt tjänstebil?

Om arbetsgivaren betalar anställdas trängselskatt vid privata resor med förmånsbil är det en skattepliktig förmån. Det innebär att anställda ska beskattas för förmånen, och att du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag.

Hur bokför man trängselskatt?

Hur (vilket konto) bokför jag trängselskatt? Man brukar bokföra ersättningar för trängselskatt i kontogrupp 73 eller kontogrupp 58. Bokföra ersättningar för trängselskatt, Checkräkning, Exempel: Trängselskatt på 400 till en anställd som rest i tjänsten.

Hur bokföra tilläggsavgift trängselskatt?

Löpande bokföring Konto 7391 Kostnad för trängselskatteförmån debiteras för trängselskatt som utgör skattepliktig förmån för den anställde. Konto 7333 Ersättning för trängselskatt, skattefri debiteras för ersättning till anställda för trängselskatt som avser egen bil och resor i tjänsten.

Vad är trängselskatten?

Trängselskatt är en avgift som tas ut på biltrafik för att färdas på en viss väg, vid en viss tidpunkt.

Share this post