Allmänning

Kan man fa ersattning for tennisarmbage?

Kan man få ersättning för tennisarmbåge?

Ja. Den som behöver avstå från arbete för att förebygga att en arbetsskada uppstår, återuppstår eller förvärras, kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen under den tid som behövs.

Är tennisarmbåge arbetsskada?

Efter ett långt arbetsliv som montör av innertak började axlar och armar strejka. – Jag stod alltid med armarna över huvudet, berättar Ingvar Larsson i Angered. Han fick mjölksyra i armarna och tennisarmbåge. Vid 45 års ålder godkändes arbetsskadan av Försäkringskassan.

Kan man få ersättning för hjärnskakning?

Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i följd får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller. Det är till exempel 3 000 kronor vid lårbensbrott, 2 000 kronor vid hjärnskakning och upp till 25 000 kronor vid förlamning av armar och ben.

Vad är medicinsk invaliditet?

Om du får en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga efter en sjukdom eller ett olycksfall, kallas det medicinsk invaliditet. Vi kallar det även för bestående skada, som är lite lättare att förstå. Nedsättningen mäts i procent och bedöms av en läkare efter ett tabellverk som är gemensamt för försäkringsbolagen.

Vad är medicinsk invaliditet i försäkringsbranschen?

Inom försäkringsbranschen används ord och uttryck som kan vara svåra att förstå för dig som inte arbetar med försäkringar. Medicinsk invaliditet är ett ord som många undrar över, så här kommer förklaringen.

Vad är försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet?

Om du har ett försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet på 1 500 000 och invaliditetsgraden fastställs till 10 % betalar försäkringen 150 000 kr i invaliditetsersättning.

Kan artros klassas som arbetsskada?

Men som lagen är skriven går det ändå att få artros klassad som en arbetsskada och Edvard Lidén som försäkringsmedicinsk rådgivare inom Försäkringskassan välkomnar rapporten från SBU.

Share this post