Allmänning

Kan man ha haft en stroke utan att marka det?

Kan man ha haft en stroke utan att märka det?

Stroke kommer ofta blixtsnabbt och inte sällan helt utan förvarning. Från att ha varit helt frisk får personen inom loppet av några sekunder eller minuter påtagliga symtom. Men det händer också att spåren av stroke växer fram stegvis under ett dygn eller ännu lite längre tid. Vid minsta misstanke om stroke – ring 112!

Hur vet man om man har haft en stroke?

Det som utmärker stroke är de plötsliga symtomen som ofta kommer helt utan förvarning. Från att ha varit helt frisk och opåverkad gör stroken att man på sekunder eller minuter blir till exempel förlamad i ena kroppssidan, förlorar känseln, blir yr eller tappar talförmågan eller synen.

Vad är orsakerna till stroke?

Den vanligaste orsaken till stroke är hjärt-kärlsjukdom, ofta åderförfettning (ateroskleros). Kärlskadorna orsakar hjärninfarkt i cirka 85 procent av fallen och hjärnblödning i resterande fall. Ofta drabbar stroke de kärlområden i hjärnan som är störst och viktigast för blodförsörjningen.

Vad är riskfaktorerna för stroke?

Riskfaktorer. Om man har drabbats av en stroke har man en kraftigt ökad risk att drabbas igen. För att minska risken och förebygga att man får ytterligare en stroke gör läkaren en noggrann riskfaktorkontroll. De viktigaste riskfaktorerna för stroke är: högt blodtryck. rökning. förmaksflimmer. diabetes.

Hur kan man kontrollera om en person har drabbats av stroke?

Ett enkelt sätt för personer utanför sjukvården att kontrollera om en person kan ha drabbats av stroke är att göra det så kallade AKUT-testet (Ansikte Kropp Uttal Tid). Om en person plötsligt börjar bete sig annorlunda och man misstänker stroke ber man personen i fråga utföra följande handlingar: AKUT-testet.

Vad är en varningssignal för stroke?

TIA – en varningssignal för stroke. En form av stroke kallas TIA (transitorisk ischemisk attack). TIA är en övergående attack som signalerar att blodflödet i något av hjärnans kärl har stoppats eller hämmats under en kortare tid, men också att flödet återställts så pass snabbt att hjärnvävnaden inte skadats allvarligt.

Varför drabbas du av stroke?

Livet efter stroke Att drabbas av stroke innebär i allmänhet en stor förändring i livet, både för den som drabbats och för närstående. Trots att behandlingarna blivit allt bättre får många kvarstående besvär av olika svårighetsgrad.

Share this post