Allmänning

Maste man forsakra en moped?

Måste man försäkra en moped?

En moped av klass I (EU-moped) måste ha trafikförsäkring om den inte är avställd. Mopedbilar är mopeder av klass I. En moped av klass II måste bara vara trafikförsäkrad när den används. Vissa elcyklar är mopeder av klass II och behöver ha trafikförsäkring.

Hur försäkrar man en klass 1 moped?

Att tänka på

  1. En moped av klass I (EU-moped) måste ha trafikförsäkring om den inte är avställd.
  2. En moped av klass II måste bara vara trafikförsäkrad när den används.
  3. Mopedförsäkringar är ofta årsförsäkringar och du betalar då för trafikförsäkringen under hela året även om du ställer av mopeden.

Kan man försäkra en moped man inte äger?

Om du är minderårig och saknar mopedkörkort kan du inte registreras som ensam ägare av mopeden. En vårdnadshavare måste också registreras i vägtrafikregistret och det är vårdnadshavaren som ska försäkra mopeden. När du har tagit körkort eller fyllt 18 år ansvarar du själv för att försäkra mopeden.

En moped av klass I (EU-moped) måste ha trafikförsäkring om den inte är avställd. Mopedbilar är mopeder av klass I. En moped av klass II måste bara vara trafikförsäkrad när den används.

Vem ska försäkra mopeden?

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och den som är passagerare eller kör din moped. Om barnet äger mopeden, så är det barnet som ska stå som försäkringstagare. Är barnet under 18 år krävs förarbevis för att få stå som försäkringstagare.

Vad händer om man kör moped utan försäkring?

Mopeden är inte registreringspliktig och behöver inte ha trafikförsäkring så länge du inte använder den. Så snart du använder mopeden måste du ha trafikförsäkring, annars riskerar du böter. För att få köra moped klass I, som ofta kallas EU-moped, krävs att du har ett körkortstillstånd.

Kan man äga en moped under 18?

Om man är under 18 år som du är så innebär det att man är omyndig. Omyndiga får inte råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån vad som följer av lag (9 kap. 1 § föräldrabalken). Det innebär att det är dina vårdnadshavare som har rätt att bestämma över din egendom.

Hur byter man ägare på moped?

Anmäl ägarbyte via webben Här kan du som privatperson anmäla ägarbyte via vår e-tjänst. Observera att det inte går att välja ett datum för ägarbytet utan ägarbytet registreras direkt samma dag. Du kan inte anmäla en avställning direkt i e-tjänsten för ägarbyte.

Vem har billigast Mopedförsäkring?

Trafikförsäkring är den billigaste och den du måste ha enligt lag. Kan jag ställa av min moped? Om du inte använder din moped har du möjlighet att teckna en så kallad avställningsförsäkring när du har din mopedförsäkring hos Folksam.

Share this post