Allmänning

Maste man vara i tid till forelasningar?

Måste man vara i tid till föreläsningar?

Du bestämmer själv om du vill delta. Det kan dock förekomma fall då vissa föreläsningar kräver närvaro men utöver dem är det helt enkelt upp till dig om du vill närvara eller inte. En annan tydlig skillnad är att föreläsningarna inte riktigt är lika interaktiva mellan lärare och studenter som de ofta är på gymnasiet.

Vilka föreläsningar är obligatoriska?

Svar: Ja, föreläsningar och andra undervisningsmoment kan göras obligatoriska men under vissa premisser. Momenten behöver enligt riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor först och främst vara kopplade till kursmålen.

Måste man klara alla kurser för att ta examen?

på högskolenivå måste man klara alla kurser som ingår i ett program med godkänt resultat för att kunna ta ut examen.

Vad krävs för att få en kandidatexamen?

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom ett huvudområde, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med beteckningen G2E. Kandidatexamen utfärdas med eller utan förled.

Måste man gå på föreläsningar universitet?

Föreläsningarna blev därmed inte alltid lika viktiga. – Om jag känner att jag inte får ut något av att gå på en föreläsning är det så klart bättre för mig att använda tiden till att läsa i stället, medan det för någon annan är viktigare att gå på föreläsningen.

Hur viktigt är det att gå på föreläsningarna?

De föreslagna fördelarna är: föreläsningar kan genom goda nytolkningar och omformuleringar underlätta inlärningen, den kan ge grund och struk- tur till nya ämnesområden, och den kan introducera studenter till vad som avses med reflek- tion på en akademisk nivå.

Hur vet man om en föreläsning är obligatorisk?

handla om krav på deltagande vid seminarier eller fullgörande av laborationer. När det på detta sätt ställs krav på deltagande i ett utbildningsmoment för att studenten ska kunna godkännas på kursen, är det obligatoriska momentet en del av examinationen. Det obligatoriska momentet ska därför anges i kursplanen.

Är alla seminarier obligatoriska?

Det bestämmer man på varje utbildning. Skillnaden mellan en föreläsning och ett seminarium är ju inte alltid glasklar. Seminarierna brukar vara obligatoriska. Men några kortare kurser kanske inte ens har tentamen, utan man får godkänt genom att delta.

Måste man klara alla tentor?

Tentorna brukar inte vara värda så många högskolepoäng att du riskerar att förlora CSN (omkring 5 hp), även om de innehållsmässigt omfattar en hel termin. Men ligger du flera tentor efter är det bra att hålla koll i Ladok så att du har tillräckligt många poäng för att inte bli återbetalningsskyldig.

Hur sätter man ihop en egen kandidatexamen?

Grundregeln när du bygger en egen examen är att minst hälften av de avklarade kurserna ska vara inom samma huvudområde, med successiv fördjupning (gäller kandidatexamen), samt inkludera ett examensarbete vars poängantal beror på vilken examen du avser läsa mot, (15 hp för kandidatexamen, 15 hp för magisterexamen, 30 hp …

Hur tar man ut en kandidatexamen?

För att kunna ta ut en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser behöver du läsa totalt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde.

Share this post