Allmänning

Nar en familjemedlem dor?

När en familjemedlem dör?

Efter att en familjemedlem har dött, är familjen i kris. De traumatiska skedena i krisen är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Också motstridiga känslor kan förekomma. När en familjemedlem dör behöver de flesta stöd av närstående.

Hur många dagar har man rätt till vid dödsfall?

Rätt till 10 dagar med kollektivavtal Vissa arbetsgivare har kollektivavtal där du har rätt att ta ledigt med lön i högst tio dagar när någon nära anhörig har dött. Det är inte samma regler i alla kollektivavtal. Kontakta din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller för dig.

Vad gäller för EA dagar?

§ 32 Under ledighet för enskilda angelägenheter kan arbetstagare, om synnerliga skäl finns, medges behålla lönen under sammanlagt högst 10 arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig.

Vad är nära släkting?

Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor-och farföräldrar.

Vad ska man tänka på när en anhörig dör?

Dödsfall registreras hos Skatteverket Myndigheter och kommuner får reda på dödsfallet automatiskt via folkbokföringen. En läkare ska lämna dödsbevis till Skatteverket om dödsfallet sker i Sverige. Om dödsfallet sker utomlands behöver du kontakta Svenska ambassaden som i sin tur informerar Skatteverket.

Vad gäller vid förälders bortgång?

Om någon i din familj eller en nära släkting har dött, så kan du ha rätt till betald ledighet. Det kallas ledighet för enskilda angelägenheter (EA-dagar) och oftast står det om vad som gäller i ditt kollektivavtal. Du kan också ha rätt till betald ledighet i samband med nära anhörigs begravning.

När har man rätt att ta ut enskild angelägenhet?

Du har rätt till två dagars tjänstledighet med lön vid nära anhörigs dödsfall, en dag vid eget bröllop och en dag vid egen 50-årsdag. Du har rätt till tjänstledighet med lön vid hastigt påkommande sjukdom i familjen och i samband med nära anhörigs död.

Vad innebär närmast anhörig?

Närmast anhörig kan betyda olika saker i olika sammanhang men vanligtvis syftar man då på makar, sambor, barn och föräldrar. Däremot kan detta regleras fritt utifrån dotterns önskemål.

När någon i familjen dör vänds tillvaron upp-och-ner för både barn och vuxna. För det mesta hittar man sätt att stödja varandra i familjen eller med vänner. Det är vanligt att man känner många olika känslor; ledsamhet, förtvivlan, chock, sorg, ilska och kanske även lugn eller lättnad om personen varit sjuk en tid.

Share this post