Allmänning

Vad ar EPO prov?

Vad är EPO prov?

För utredning av ett isolerat förhöjt Hb/EVF används i första hand mätning av plasma/serum-erytropoietin (EPO). Med rätt EPO-metod, d v s möjlighet att mäta subnormala nivåer, är detta ett prov med hög sensitivitet och specificitet.

Varför tar man EPO?

Produktionen av de röda blodkropparna regleras av hormonet erytropoetin (EPO), som normalt produceras i njurarna och styrs av syrehalten i blodet. Vid behov kan man ge extra mängder EPO som medicin till anemiska patienter för att stimulera deras produktion av röda blodkroppar.

Hur kan man ta blodprov?

Blodprov kan tas på tre olika sätt: Genom ett stick i fingret, i ett blodkärl som kallas kapillär. Genom ett stick i ett blodkärl som kallas för ven Genom ett stick i ett blodkärl som kallas för artär.

Vad är ett blodprov från fingret?

Dessa blodkärl kallas för kapillärer. Ett blodprov från fingret ger upp till en milliliter blod. Det går att göra ett begränsat antal analyser på den mängden blod. Provet görs med hjälp av en liten nål som sitter i en hållare. Nålen sticker till automatiskt när den hålls mot fingret. Det kan knäppa till när nålen löser ut.

Kan ett blodprov visa Om du har rätt dos?

Då kan ett blodprov visa om du har rätt dos. Blodprov kan också användas för att ta reda på om en behandling är effektiv. Det gäller till exempel om du har blodbrist och får läkemedel med järn. Då kan ett blodprov visa när du har fått ett bra blodvärde igen.

När ska Blodprovet tas?

Ibland behöver du vara fastande inför att blodprovet ska tas. Det innebär att du inte får äta eller dricka något från klockan 22 på kvällen innan provtagningen, om provet ska tas tidigast klockan 8 på morgonen. Det går bra att dricka ett litet glas vatten. Reglerna för fasta kan variera mellan olika laboratorier och analyser.

What is the difference between EPO and darbepoetin alfa?

Epoetin alfa (EPO) and darbepoetin alfa (DPO) are erythropoiesis-stimulating agents that are widely and interchangeably used for the treatment of anemia in patients with chronic kidney disease including those with end-stage renal disease requiring dialysis.

What is darbepoetin alfa biologic?

This is the world’s first follow-on biologic of darbepoetin alfa. Darbepoetin is produced by recombinant DNA technology in modified Chinese hamster ovary cells. It differs from endogenous erythropoietin (EPO) by containing two more N-linked oligosaccharide chains.

What are the possible adverse effects of darbepoetin alfa for cancer-related anemia?

A recent study has extended these findings to treatment of patients exhibiting cancer-related anemia (distinct from anemia resulting from chemotherapy). Other reported adverse reactions include increased risk of seizure, hypotension, and chest pain. Darbepoetin alfa is not assigned a pregnancy category in the United States.

What are the contraindications for the use of darbepoetin alfa?

Use of darbepoetin alfa is contraindicated in patients with hypersensitivity to the drug, pre-existing uncontrolled hypertension, and pure red cell aplasia.

Share this post