Allmänning

Vad ar ett fastighetslan?

Vad är ett fastighetslån?

Ett fastighetslån är en kredit som finansierar ditt företags fastighetsköp. Idag finns det många alternativ på marknaden, och det lönar sig att jämföra och utforska dem om du vill få tag på ett bra företagslån med låg ränta. Här tittar vi närmare på allt du behöver veta om fastighetslån för företag.

Vad är skillnaden på lån och skuld?

Ofta är det underförstått att ett lån avser penninglån. Med ett lån menas då det avtal som innebär att en part, gäldenären, tar emot en summa pengar från borgenären och förbinder sig att återbetala samma summa. Gäldenären hamnar i skuld till borgenären, som får en fordran.

Hur bokföra aktieägarlån?

Ett lån från aktieägare klassificeras som en långfristig skuld eller en kortfristig skuld beroende på om skulden avser att vara långfristig (>1 år) eller kortfristig (<1 år). I baskontoplanen bokförs lån till aktieägare i kontogrupp 23 eller kontogrupp 28.

Vad är räntan på fastighetslån?

Räkneexempel: Ett företagslån på 500 000 kronor med 1,5 % i månadsränta (18 % i årsränta) och en återbetalningstid på 18 månader ger en månadskostnad på 35 278 kr. Total kostnad för lånet blir 71 250 kr. Den effektiva årsräntan blir 19,56 %….Jämför företagslån för fastigheter.

Qred krav
Lån utan säkerhet Ja

Hur man startar ett fastighetsbolag?

För de allra flesta krävs det aggressivt sparande över en längre tid, ett gediget planeringsarbete och ett stort kontaktnät. Det första steget för att starta fastighetsbolag är att hitta en fastighet som du vill köpa, och sedan bestämma dig.

Vad är en skuld?

Skuld betyder att du är skyldig att betala eller ge någon någonting. Det kan t ex vara att du har köpt något mot faktura och då är du skyldig att betala fakturan. Då är det en skuld till den som har ställt ut fakturan. Så skuld är alltså motsatsen till fordran.

Hur bokför man reverslån?

Reverslånet fungerar då som en säkerhet om något oväntat skulle inträffa. Både långivaren och låntagaren behöver skriva under reversen på papper, och lånebeloppet samt ett datum då skulden ska vara betald behöver också framgå.

Hur bokföra reverslån?

Den långfristiga delen av beloppet på reversen bokar du i debet på ett 13-konto som passar och den kortfristiga delen (den som ska amorteras innevarande räkenskapsår) bokar du i debet på ett 16-konto.

Är ett lån en tillgång?

Ett lån medför en skuld, som normalt ska betalas av inom en viss tid och som är förbunden med vissa löpande kostnader, mer om det nedan. Men till ett lån hör även en tillgång, och beroende på tillgångens art kan olika lån betraktas som mer eller mindre sunda.

Share this post