Allmänning

Vad ar syftet med lakemedelsbehandling vid ALS?

Vad är syftet med läkemedelsbehandling vid ALS?

Det finns ingen botande behandling av ALS. Behandlingens mål är istället att bromsa sjukdomsförloppet och lindra de negativa effekterna av sjukdomen. Man försöker också kompensera för funktionsnedsättningarna, ge stöd och god omvårdnad. Sedan mitten av nittiotalet finns en bromsmedicin.

Finns det medicin mot ALS?

För trots att kunskapen om ALS har ökat kraftigt under det senaste decenniet har det ännu inte kommit några nya läkemedel. Den enda medicinen som finns, riluzol (Rilutek) kom på 1990-talet och den bromsar sjukdomsutvecklingen en aning.

När en person får diagnosen ALS vilket är målet med både vården och omvårdnaden?

ALS med samtidig frontotemporal demens och särskilt med påverkan på exekutiv dysfunktion är associerad med kort överlevnad [9]. Målet med vården är att hjälpa patienterna till en så god livskvalitet som möjligt och samtidigt stötta familjerna under sjukdomsförloppet.

Hur uppträder ALS?

Klassisk ALS kännetecknas av tilltagande försvagning av muskelkraften, minskning av musklernas volym, muskelkramper, små muskelryckningar, ökad muskelstelhet och symtom från hjärnnerverna som styr ansiktsmimik, tal, sväljning och tuggmotorik.

Vad är orsaken till ALS?

Orsak. Hos de flesta med ALS är orsaken okänd. Det finns teorier om att en eller flera genförändringar (mutationer) kan ge upphov till sjukdomen, men om en person insjuknar eller inte beror på vilken genuppsättning personen har, i kombination med eventuella riskfaktorer i omgivningen.

Vad kan orsaka ALS?

Orsaken bakom ALS är okänd. Det finns en mängd olika hypoteser. En hypotes är att man har för mycket av signalämnet glutamat i hjärnan och att det skadar nervcellerna. Den medicin som finns fungerar så att den hämmar glutamatfrisättningen och gör att cellen lever längre.

Den nya behandlingen belyser också en annan central sak, att det är oerhört viktigt att komma igång så tidigt som möjligt med behandlingen. ALS bryter ner motorneuronen som sedan gör att musklerna dör. Forskarnas primära målsättning är att hitta en behandling som stoppar den processen.

Share this post