Allmänning

Vad behover man inte bygglov for?

Vad behöver man inte bygglov för?

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.

Vad får man bygga utanför detaljplanerat område?

Utanför områden med detaljplan får man under vissa förutsättningar (inte dominanta byggnader) göra små tillbyggnader till småhus och tillhörande komplementbyggnader utan att det kräver vare sig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden. Vid större tillbyggnader kan det krävas bygglov.

Hur mycket får man bygga ut sitt hus utan bygglov?

Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 m2 på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. I de flesta fall krävs det då i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Vad får man göra utan bygglov?

För tillbyggnader över 15 m² inom detaljplanerat område behöver du bygglov. Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du göra en tillbyggnad på max 50 % av den befintliga byggnadsarean, en gång, utan bygglov eller anmälan.

Vad gäller i icke detaljplanerat område?

Vad kostar det att bygga ut huset 30 kvm?

I genomsnitt kostar det mellan 10 000 – 25 000 kronor per kvadratmeter att bygga en tillbyggnad på befintlig fastighet. Då räknar vi enbart med husets skal (husgrund, ytterväggar/fasad, tak, fönster).

Hur mycket kostar det att bygga ut 15 kvm?

Vad kostar en tillbyggnad? Om vi följer uppskattningen ovan kostar en standardstorlek för tillbyggnad alltså 15 (kvadratmeter) gånger 20 000 kronor (snittkostnad per kvm) = 300 000 kronor. Med ROT-avdrag kan du göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden.

Hur mycket får man bygga utanför detaljplan?

Din fastighet ska ligga utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse. Det ska vara 4,5 meter från tomtgräns eller skriftligt godkännande från berörda grannar. Tillbyggnaden får maximalt vara 50 kvm.

Share this post