Allmänning

Vad bestammer amortering?

Vad bestämmer amortering?

Om belåningsgraden är över 70 procent ska du amortera 2 procent per år. Sedan finns ytterligare en regel som säger att om lånet är större än 4,5 gånger vad du tjänar per år, innan skatt, så ska du amortera ytterligare 1 procentenhet per år. Detta kallas för en skuldkvot.

Vad menas med rak amortering?

Rak amortering innebär att du amorterar, betalar av på lånet, med en fast summa varje månad. Utöver amortering betalar du ränta. Betalningarna är större i början av lånetiden eftersom räntan är högre ju större skulden är.

Vad är amortering på ett lån?

Amortering är en avbetalning på ett lån och avser den summa du betalar av på lånet vid varje betalningstillfälle. Amorteringen kan ske på olika sätt beroende på villkoren i låneavtalet. Rak amortering är en vanlig återbetalningsplan där du amorterar en fast summa varje månad, denna amorteringsplan används oftast vid bostadslån.

Vad blir din amortering av bostaden?

Din amortering blir 2 procent+1 procent: 1 Du lånar 85 procent av bostadens värde (1 700 000/2 000 000) = 2 procents amortering 2 Lånebeloppet är högre än 4,5 gånger din årsinkomst = 1 procent amortering 3 Detta innebär att din totala amortering blir 3 procent av 1 700 000 kr.

Vad innebär amortering på fritidshuset?

Ni köper ett fritidshus för 1 800 000 kr och lånar 1 100 000 kr. Din amortering blir 1 procent + 1procent: Vilket innebär att er totala amortering blir 2 procent av 1 100 000 kr (lånebeloppet på fritidshuset). Det tidigare bolånet på villan berörs inte.

Vad innebär skärpt amorteringskrav?

Från 1 mars 2018 infördes skärpt amorteringskrav. Det innebär att du som tar nya bolån och lånar mer än 4,5 gånger din bruttoårsinkomst ska amortera minst 1 procent utöver nuvarande krav.

När behöver man inte betala amortering?

Om ditt bolån är 50 procent eller under av bostadens värde och du lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt, är det inget krav på amortering.

Share this post