Allmänning

Vad betyder intecknad fastighet?

Vad betyder intecknad fastighet?

Att stå som ägare för en fastighet hos Lantmäteriet är en så kallad inteckning. En inteckning för fastigheten är ett krav om du vill kunna få ett bostadslån eller kunna pantsätta din bostad.

Den som vill ha ut en inteckning ansöker hos Lantmäteriet fastighetsinskrivning om att få inskrivning i fastigheten på ett visst belopp. Detta kallas fastighetsinteckning. Ett bevis om inskrivningen kallas pantbrev. Pantbrevet överlämnas som säkerhet för en fordran, till banken eller någon annan fordringsägare.

Vad är en Relaxering?

Relaxering innebär att en fastighet blir av med sitt inteckningsansvar och inteckningen slutar gälla för berörd fastighet.

För att använda fastigheten som säkerhet för exempelvis ett lån vid fastighetsköp behöver en ansökan om inteckning skickas in till oss, förutsatt att det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna i fastigheten. Genom att göra det blir ett visst belopp i fastigheten lämnad i pant till den du lånar av.

Vad är ett pantbrev på?

Ett lite enklare sätt att förklara pantbrev på är att du föreställer dig att du går till en pantbank och lånar pengar. Du tar med dig en guldklocka som säkerhet. Pantbanken värderar klockan och ger dig sedan ett lån på motsvarande värde som du får från klockan.

Vad är ett pantbrev för ditt bolån?

Ett pantbrev kan du lämna som säkerhet för ditt bolån när du köper hus. Utöver det tillkommer en expeditionsavgift på 375 kronor och en administrativ kostnad från oss på 750 kronor. Lagfart är ditt bevis på att du äger din fastighet.

Vad är lagfart och pantbrev?

Vad är lagfart? Lagfart och pantbrev är två begrepp som ofta nämns tillsammans. När du köper ett nytt hus behöver du nämligen ansöka om båda två. Lagfart är ditt bevis på att du äger din fastighet. Du måste registrera ditt nya hus hos Lantmäteriet, men om du har ditt bolån hos oss hjälper vi dig med hela processen.

Hur behövs pantbrev för bostadsrätt?

Inget pantbrev behövs för bostadsrätt . När du köper en lägenhet behöver du inget pantbrev. Även bostadsrätter kan pantsättas till säkerhet för lån, men skillnaden är att de inte räknas som fast egendom.

Share this post