Allmänning

Vad galler vid innehav av vapen vapenlicens vid demenssjukdom?

Vad gäller vid innehav av vapen vapenlicens vid demenssjukdom?

Demens är ett av de sjukdomstillstånd som kan utgöra ett medicinskt hinder för fortsatt vapen- innehav. Enligt vapenlagen är det läkaren sak att bedöma om en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen. Om så är fallet ska patienten informeras om detta.

Får man ha vapen om man har ADHD?

Symtom vid svår depression, bipolär sjukdom och personlighetsstörningar kan göra att en person är medicinskt olämplig att inneha skjutvapen. ADHD, annan diagnos avseende störning av uppmärksamhet eller hyperaktivitet, autismspektrumtilllstånd som t. ex. Aspergers syndrom och diagnoser som t.

Får man ta vapenlicens om man har ADHD?

Varför ta jägarexamen?

Du behöver ta jägarexamen En komplett examen ger behörighet för samtliga för jakt i Sverige godkända vapentyper. Man kan välja att göra det teoretiska provet och exempelvis hagelgevärsprovet. Med dessa båda prov godkända så är man behörig att söka licens för och jaga med hagelvapen.

Var kan jag se mina Vapenlicenser?

Logga in med e-legitimation

  • Adress: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm.
  • Telefon: 010-698 17 00.
  • Epost: [email protected].
  • Om cookies.
  • Om webbplatsen.

När behövs jägarexamen?

Jägarexamen ska från och med den 1 januari 1985 avläggas av den som vill ha tillstånd att inneha jaktvapen. Utbildningen innefattar en teoretisk del samt en rad olika praktiska delar. För att få använda och inneha vapen för jaktändamål krävs att man har tagit jägarexamen.

Hur blir man provledare jägarexamen?

2.1 Vem kan bli provledare? Har avlagt samtliga prov i jägarexamen med godkänt resultat. Bedöms lämplig med hänsyn till yrkesverksamhet och personliga egenskaper. Är känd som en kunnig och omdömesgill jägare med bred jakt erfarenhet.

Share this post