Allmänning

Vad gor man nar man klandrar ett testamente?

Vad gör man när man klandrar ett testamente?

Klander av testamente Om en arvinge vill att ett testamente ska göras ogiltigt kan hen väcka en så kallad klandertalan. Talan om klander av testamente ska väckas inom sex månader efter att arvingen fått del av testamentet. Talan om klander av testamente väcks vid domstol.

Hur utvecklades testamenten i Sverige?

Testamenten i Sverige Genom de medeltida landskapslagarna infördes i Sverige en begränsad testationsfrihet som sedan kom att utvecklas under stormaktstiden, främst genom 1686 års testamentsstadga.

Hur sker ändring av testamente?

Ändring av testamente sker enligt samma förfarande som inrättande av sådant. Det är alltid det senast skrivna testamentet som gäller, enligt lagen. Testamentstagaren kan vara fysisk eller juridisk person (exempelvis ett aktiebolag, staten, en kommun eller en stiftelse).

Hur ska testamentet förvaras?

Det finns inga tvingande krav på hur förvaring av ett testamente ska gå till. Eftersom ett testamente bara är giltigt i original är det dock mycket viktigt att det förvaras på säkert sätt. Väljer man att ha testamentet hemma är det klokt att lägga det i ett kassaskåp eller annan brandsäker anordning som ingen obehörig har tillgång till.

Vad kostar det att klandra ett testamente?

Bevisbördan för att situationen har varit sådan att testamentet ska ogiltigförklaras ligger hos den som väcker klandertalan. Talan angående klander av testamentet väcker du hos närmsta tingsrätt och kommer enbart att kosta dig ansökningsavgiften (ca. 400 kr) plus evetuella kostnader för ett juridiskt ombud.

Vad händer om man bestrider ett testamente?

Väcks inte klandertalan inom denna tid går rätten till talan förlorad. En klandertalan väcks genom att arvingen fyller i en stämningsansökan som skickas till tingsrätten. Läs mer om klander av testamente hos Sveriges Domstolar. För att sammanfatta finns det flera olika grunder på vilka ett testamente kan klandras.

Hur kan man skriva testamente själv?

Så här gör du – steg för steg:

  1. Lista dina tillgångar. Du som skriver testamentet bestämmer innehållet.
  2. Fördela dina tillgångar. I ditt testamente bestämmer du själv hur du vill fördela dina tillgångar.
  3. Ange arvtagarnas uppgifter.
  4. Underteckna testamentet.
  5. Bevittna testamentet.
  6. Klart!

Vem ser till att testamente följs?

Det är testamentstagaren som ska se till att de legala arvingarna får del av testamentet. Om det finns flera testamentstagare räcker det att en av dem ser till att de legala arvingarna delges testamentet (14 kap. 4 § tredje stycket ÄB).

Share this post