Allmänning

Vad gor man pa Aklagarmyndigheten?

Vad gör man på Åklagarmyndigheten?

Åklagare har tre viktiga uppgifter. De utreder brott, väcker åtal och deltar i rättegångar. Brottsutredningen kallas för förundersökning. Här kan du läsa om hur åklagarna arbetar, från att en förundersökning startar till att det blir rättegång.

Vad är en åklagarens uppgift?

Åklagaren har tre huvuduppgifter: att leda polisens brottsutredning, att fatta beslut om åtal ska väckas, samt att föra talan i domstol. Åklagaren leder förundersökningen vid allvarliga brott som misshandels- och sexualbrott och utreder brottet i nära samarbete med polisen.

Var jobbar åklagare?

Det finns 32 åklagarkammare i Sverige. Där jobbar ungefär 1100 åklagare.

Är Åklagarmyndigheten statlig?

Åklagarmyndigheten är svensk statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att bidra till att personer som begår brott ställs till ansvar för handlingarna och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Vad har en åklagare i lön?

55 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad gör en åklagare i en rättegång?

Vid rättegången har åklagaren en ställning som part i målet. Åklagaren hävdar under rättegången att en person har begått ett visst brott, sedan bedömer domstolen om det har bevisats att så är fallet. Åklagarens uppgift i domstolen är att bevisa att brottet har begåtts.

Vad innebär det att anhållas?

En person får anhållas i avvaktan på att domstol ska pröva en fråga om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare.

Vart kan man plugga till åklagare?

För att bli åklagare behöver man vara jurist i grunden. Då är det juristprogrammet på universitet/högskola som gäller. Utbildningen är 4,5 år långt och man pluggar på heltid. Man måste vara behörig till juristprogrammet, alltså att man får med sig vissa kurser från gymnasiet innan man söker.

Vad är en överåklagare?

Överåklagare var 1996-2005 chef för en åklagarmyndighet i en åklagarregion. Sedan 2020 är en överåklagare chef för Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum. Dessutom finns det överåklagare som tjänstgör på Åklagarmyndighetens huvudkontor.

Vem är Sveriges bästa åklagare?

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

Vad tjänar en utbildad åklagare?

55 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Share this post