Allmänning

Vad kravs for att bli spansk medborgare?

Vad krävs för att bli spansk medborgare?

Om man är svensk medborgare och har varit bosatt i Spanien i minst tio år (eller om man är bosatt i Spanien och gift med en spansk medborgare sedan minst ett år tillbaka) har man möjlighet att ansöka om spanskt medborgarskap.

Vad är en EES-medborgare?

Med begreppet EES-medborgare avses en medborgare i en EU-medlemsstat eller EES-området (Island, Liechtenstein och Norge). Bakgrunden är att den gemenskapsrättsliga regleringen av fri rörlighet för personer blivit en del av EES-avtalet (prop.

Hur lång tid att få medborgarskap?

I nuläget tar det ca 38 månader att få ett beslut om svenskt medborgarskap (för frågor om handläggningstid i dagsläget, se Migrationsverkets hemsida och fyll i vilket ärende frågan gäller). Observera att detta inte är ett löfte om att du kommer att få ett beslut inom denna tid.

Hur länge för en svensk vara i Spanien?

Du behöver inte ansöka om visum, det enda som krävs är ett svenskt pass. Det ger dig rätt att stanna i landet i upp till tre månader. Vill du stanna längre eller bosätta dig, behöver du registrera dig hos de spanska myndigheterna. Nyfiken om hur det är att bo i Spanien?

Vad är det för regler att bli resident i Spanien?

”Residencia fiscal” betyder att man flyttar ut från sitt ursprungliga land och skattskriver sig i nytt land – i detta fall Spanien (om du vistas längre tid än 6 månader i Spanien.

Vilka länder är med i EES området?

EU/EES-länder

  • Belgien.
  • Bulgarien.
  • Cypern.
  • Danmark.
  • Estland.
  • Finland.
  • Frankrike.
  • Grekland.

Vad menas med EES?

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) inrättades 1994 i syfte att utvidga EU:s bestämmelser om den inre marknaden till att även omfatta länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Norge, Island och Liechtenstein är parter i EES. Schweiz är medlem av Efta, men deltar inte i EES.

Varför tar det så lång tid att bli svensk medborgare?

Många anställda har fått lämna sina jobb på Migrationsverket. Det är alltså färre personer som jobbar där nu än tidigare. Samtidigt är det fler och fler som ansöker om att bli svensk medborgare. Det är för att många som fått permanent uppehållstillstånd nu har rätt att ansöka om medborgarskap.

När blir jag svensk medborgare?

När du har bott i Sverige under några år kan du ansöka om svenskt medborgarskap. Här kan du läsa om hur du ansöker för dig själv och dina barn.

Share this post